Mesto sprísňuje pravidlá pre pešiu zónu

Mesto sprísňuje pravidlá pre pešiu zónu

Od 1. marca budú pravidlá pre pohyb automobilov v pešej zóne prísnejšie. V ten deň nadobudnú účinnosť všeobecne záväzne nariadenia (VZN) mesta o dani za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti a o režime jej užívania.

Príprave oboch právnych noriem predchádzala preventívno-bezpečnostná akcia mestskej polície, ktorá od 28. 6. do 10. 7. 2021, teda v priebehu necelých dvoch týždňov, zaznamenala v historickom centre 1 264 vozidiel, z toho 1 170 vošlo do pešej zóny v čase zásobovania. Len v 66 prípadoch boli pre vozidlá vydané povolenia.
Cieľom nových VZN, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva v decembri minulého roku, je obmedziť automobilovú dopravu v pešej zóne bez toho, aby bol ohrozený kultúrny a podnikateľský život v centre, zabezpečiť väčší komfort jej návštevníkov a obyvateľov.

Zníženie počtu vozidiel v historickom jadre chce radnica dosiahnuť zavedením nových poplatkov, zrušením väčšiny doteraz platných výnimiek a sprísnenými kontrolami.
Napríklad sadzba dane za vjazd motorového vozidla na každý aj začatý deň je 20, 50 a 100 € podľa kategórie a hmotnosti. Ak je držiteľom automobilu fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená parkovať v historickej časti mimo verejného priestranstva, sadzba dane za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v pešej zóne je 1 €, alebo paušálna suma 100 € za kalendárny rok. Táto sadzba sa zníži o 70 %, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba s trvalým pobytom v historickej časti, alebo vlastní v nej nehnuteľnosť.

Radnica striktne upravuje aj podmienky oslobodenia od dane pre mestské, verejné a štátne inštitúcie, pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v historickom centre, a pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. O výnimky už musia požiadať mesto, ktoré plní úlohy verejnej správy.
Podľa pracovníkov právneho a majetkového oddelenia Magistrátu mesta Košice, ktorí návrh nových právnych noriem pripravovali, úprava dane je porovnateľná so sadzbami v Bratislave a Žiline.

Plné znenie všeobecne záväzných nariadení č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a č. 226 o režime užívania historickej časti mesta Košice nájdete na www.kosice.sk/vzn.

Dopravu obmedzia zábrany

Vjazd a pohyb automobilov v pešej zóne obmedzia aj zábrany diaľkovo ovládané z dispečingu Mestskej polície v Starom meste. Nainštalovať ich majú na Hlavnej, Mlynskej a Alžbetinej ulici v priebehu tohto roka. Cieľom je ochrana návštevníkov a obyvateľov Košíc počas spoločenských podujatí alebo pri mimoriadnych situáciách, ako napr. možných teroristických útokoch. Zároveň budú regulovať dopravu na Hlavnej ulici, a teda aj chrániť porfýrovú dlažbu, ktorej opravy len vlani stáli mesto viac ako 370-tisíc eur. Poslanci schválili v rámci rozpočtu mesta na tento rok ďalších 200-tisíc eur.
(MJ)


Ilustračné foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články