Aj Košickú Novú Ves trápia nevysporiadané pozemky

Aj Košickú Novú Ves trápia nevysporiadané pozemky


Košická Nová Ves patrí s necelými tromi tisíckami obyvateľov medzi menšie mestské časti. Mestské lesy, ktoré ju obkolesujú, a vidiecky charakter však láka stále viac Košičanov, ktorí by radi žili mimo ruchu veľkomesta. Starostom Košickej Novej Vsi je Michal Krcho.

Ktorú investíciu od svojho nástupu do funkcie v roku 2018 považujete za najvýznamnejšiu?

Každá investícia, ktorá prispeje k zlepšeniu života našich občanov, je dôležitá – od súvislých opráv miestnych chodníkov a ciest, cez modernizáciu detských ihrísk, rekonštrukciu verejného osvetlenia a inštaláciu nových svetelných bodov, až po vybudovanie nového informačno-navigačného systému, obnovu starých telocviční, projektovú prípravu na rekonštrukciu Domu smútku, a mnoho ďalších projektov a investícii.

Ktorým aktivitám sa chcete venovať do komunálnych volieb, ktoré budú na prelome októbra a novembra?

V roku 2022 je v spolupráci s VVS ako hlavným investorom naplánovaná I. etapa rekonštrukcie vodovodu na ulici Svätého Ladislava a ulici Mliečna. Po ukončení prác na Mliečnej ulici dôjde k súvislej rekonštrukcii miestnej komunikácie, ktorá bude financovaná mestom Košice. V tomto roku je plánovaný aj začiatok výstavby nafukovacej haly na existujúcom multifunkčnom ihrisku v spolupráci so súkromným investorom. Cieľom samosprávy je v roku 2022 získať stavebné povolenie na výstavbu nového chodníka k Obchodnému centru LIDL a SHOPBOX z Herlianskej ulice a stavebné povolenie na rekonštrukciu Domu smútku.

Čo považujete za najväčší problém mestskej časti a ako sa vám ho darí (podarilo) riešiť?

Miestna samospráva pred sebou už desiatky rokov tlačí problém nevysporiadaných pozemkov pod športoviskami a areálom ZŠ na Poľnej ulici. Bez súčinnosti mesta to nebude možné. V súčasnosti Mesto Košice v spolupráci s mestskou časťou pripravuje návrhy na riešenie tejto problematiky.

Zdá sa, že po rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení súťaže na výstavbu rýchlostnej komunikácie R2 Šaca – Košické Oľšany sa po schválení novely zákona o verejnom obstarávaní na jar predsa len začne na stavbe pracovať. Čo to pre vašu mestskú časť znamená?

Očakávam, že dôjde k odľahčeniu dopravy od tranzitujúcich nákladných áut a kamiónov na mimoriadne frekventovanej ceste I. triedy I/19 smerom na Michalovce, ktorá prechádza cez našu mestskú časť, čím sa znížia negatívne environmentálne dopady dopravy nielen v Košickej Novej Vsi, ale aj v celom meste. Pevne verím, že po ukončení výstavby tejto rýchlostnej cesty dôjde aj k plánovaniu výstavby obchvatu Košickej Novej Vsi v zmysle platného Územného plánu mesta Košice.

Obyvatelia Košickej Novej Vsi vlani spísali petíciu v súvislosti s plánovanou výstavbou obchodného centra FRESH, v ktorej vyjadrujú obavy najmä zo zhoršenia dopravnej situácie a negatívneho dopadu na životné prostredie v mestskej časti. Ako ste ju riešili?

Táto petícia bola vybavená v zmysle Zákona o petičnom práve a to zaslaním písomného oznámenia petičnému výboru, v ktorom okrem iného samospráva MČ Košická Nová Ves vyjadrila plný súhlas so znením petície a poskytne petičnému výboru maximálnu súčinnosť pri riešení.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom v čom by ste privítali jeho pomoc?

Spoluprácu a skúsenosti s mestskými podnikmi a pracovníkmi na jednotlivých oddeleniach a referátoch Magistrátu mesta Košice vnímam veľmi pozitívne. Spoluprácu s vedením mesta si dovolím prirovnať k počasiu – niekedy je krásne slnečno, miestami sú búrky, sem tam veterno. Ako mesto Košice, tak aj naša mestská časť má svoje plány a ciele, a len vzájomnou spoluprácou ich vieme postupne dosiahnuť.

(IK)

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články