5 projektov, ktoré zmenia Košice

5 projektov, ktoré zmenia Košice

V ceste za fungujucimi Košicami vedenie mesta nepoľavuje napriek tomu, že má za sebou mimoriadne náročný rok. Neustály boj s novým koronavírusom si vyžiadal nemálo finančných prostriedkov, maximálne nasadenie i úsilie. Množstvo projektov, ktoré skrášlia mesto a zlepšia život jeho obyvateľov, však predsa len dostalo zelenú. V palete veľkých investičných projektov si každý nájde vlastnú preferenciu, či je ňou atraktívny priestor na rekreáciu, nové možnosti kultúrneho a športového vyžitia alebo zlepšenie dopravnej infraštruktúry v meste.

Na nasledujúcich stranách sa dočítate, čím zaujme vynovená Angels aréna, čo prinesie nový projekt Mlynského náhonu, ako sa zmení frekventovaná Slanecká cesta, čo priláka domácich aj turistov do nového múzea v komplexe Dolná brána a takisto, aký osud čaká roky zanedbávanú Mestskú krytú plaváreň a legendárne kúpalisko Červená hviezda.

Angels aréna

Rekonštrukcia starej športovej haly sa blíži k svojej realizácii. S komplexnými opravami budovy a jej okolia sa začne už v lete tohto roka. Cieľom mesta je vybudovať v centre Košíc dôstojný športový stánok, ktorý by poskytol zázemie domácim klubom a zároveň by mohol hostiť aj prestížne športové podujatia. Rekonštrukcia Angels arény by mala trvať jeden rok, ide však o historickú budovu a vzhľadom na rozsah prác nie je vylúčené, že sa stavebné práce predĺžia. Mesto Košice vyčlenilo vo svojom rozpočte na rekonštrukciu Angels arény 1,4 milióna eur.

Čím upúta nová Angels aréna?

 • kaviarňou s galériou;
 • vynovenou fasádou;
 • modernými priestormi pre zamestnancov haly; zvýšeným počtom sociálnych zariadení pre návštevníkov;
 • antidopingovou miestnosťou so sprchou, kanceláriou a kuchynkou;
 • novými šatňami so sprchami a sociálnymi zariadeniami pre športovcov, rozhodcov či trénerov;

Mlynský náhon

Mlynský náhon je pre mnohých Košičanov srdcovou záležitosťou. Prvé mlyny vyrástli v Mlynskom jarku pravdepodobne už v polovice 14. storočia. V minulosti bol náhon využívaný na rekreáciu, ale aj ako hnacia sila. V súčasnosti sa mu mesto snaží prinavrátiť zašlú slávu. Minulý rok bol pre budúcnosť Mlynského náhonu prelomový najmä vďaka občianskemu z druženiu Mlynský náhon, ktoré v spolupráci s mestom Košice pripravilo krajinársko-urbanistickú súťaž “Revitalizácia Mlynského náhonu”. Jej výsledkom má byť Mlynský náhon, po ktorom sa bude dať v lete člnkovať a v zime korčuľovať. S prvou etapou revitalizácie by sa malo začať v roku 2022.

Čo prinesie verejnosti nový Mlynský náhon?

 • Zmenu dopravy na Gorkého ulici – momentálne štvorprúdová Gorkého ulica by mala mať o jeden jazdný pruh
 • Komunitné priestory – pozdĺž rieky vznikne viacero mikropriestorov na komunitný život s rôznym zameraním.
 • Živú rieku – voda v Mlynskom náhone bude živou riekou, ktorá sa bude dať využívať na vodné športy.
 • Chodníky pre peších a cyklistov – okolie rieky umožní Košičanom romantické prechádzky, beh aj ľahkú cyklisticku v blízkosti vody.

Slanecká cesta

Jedna z najexponovanejších dopravných tepien v Košiciach sa už onedlho dočká svojho rozšírenia. Predpokladané náklady na realizáciu všetkých aktivít/rekonštrukčných a modernizačných plánov by mali predstavovať 20,615 milióna eur. Až 95 % z týchto nákladov pokryje Integrovaný regionálny operačný program. Po Slaneckej ceste, ktorá je zároveň najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji, prejde počas pracovných dní priemerne 28 460 vozidiel, cez víkend je ich okolo 17 500. Ak by sa táto komunikácia nerozšírila, podľa spracovanej dopravnej štúdie by tam za šesť rokov doprava počas špičky zastala a cesta sa stala neprejazdnou.

Okrem samotnej výstavby štvorprúdovej komunikácie sa vedenie mesta chystá:

 • rekonštruovať všetkých osem križovatiek;
 • zmodernizovať zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy;
 • nainštalovať informačné systémy pre cestujúcich aj vodičov;
 • vybudovať cyklochodník popri Slaneckej ceste.

Dolná brána

Dolná brána, jedna z dominánt Hlavnej ulice, sa v závere roka 2021 zmení na moderný historický komplex s potenciálom prilákať nielen domácich, ale aj zahraničných turistov. Vďaka svojej nesmiernej historickej hodnote je múzeum Dolná brána od roku 2010 zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky Mestské opevnenie. Po 22 rokoch od svojho sprístupnenia sa múzeum dočká aj nového šatu.

Čo Dolná brána ponúkne svojim návštevníkom?

 • novú expozíciu s multimediálnymi prezentáciami;
 • trojrozmerné archeomodely vstupnej brány a opevnenia mesta;
 • interaktívne prvky, ktoré poskytnú zábavu aj vedomosti z histórie nášho mesta;
 • virtuálne hry pre deti a dospelých s vojenskou historickou tematikou.

Plavecký komplex

Košičania budú mať do niekoľkých rokov jeden z najväčších a najkrajších šport o v o-r elax ačn ý ch komplexov s celoročným využitím na Slovensku. Pod palcom ho bude mať samospráva. Poslanci miestneho zastupiteľstva Košice – Staré Mesto a mestskí poslanci rozhodli o tom, že Mestská krytá plaváreň prejde pod správu mesta Košice. To jej zabezpečí väčšiu finančnú stabilitu a poskytne priestor na rozvoj. V pláne sú rozsiahle investície do jej obnovy vrátane prepojenia s legendárnym kúpaliskom Červená hviezda.

Mestské zastupiteľstvo schválilo takisto úver na vybudovanie športovej infraštruktúry vo výške 10 miliónov eur. S rekonštrukciou a modernizáciou Mestskej krytej plavárne sa začne už na jeseň tohto roka a bude prebiehať v troch etapách:

V prvej etape sa má prekryť terajší vodnopólový bazén na západnom okraji Červenej hviezdy, čím sa zabezpečí jeho celoročná prevádzka.
V druhej etape sa cez prístavbu v krytej plavárni vybuduje nová bazénová hala pre menší aquapark. Vznikne v nej nový 25 metrový plavecký alebo zážitkový bazén. Do haly by ústili aj tri tobogány z novovybudovanej tobogánovej veže.
V tretej etape mesto plánuje rekonštruovať pôvodnú budovu Mestskej krytej plavárne s cieľom zabezpečiť jej bezproblémovú prevádzku na nasledujúcich desať rokov.
Výmeny sa dočkajú dlažba, rozvody elektrickej energie a kúrenia, stavebné úpravy sa dotknú miestností, suterénu, ale aj technologických priestorov.

Odporúčame

TOP články