Zastupiteľstvo v skratKE

Zastupiteľstvo v skratKE

Poslanci sa zaoberali na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj ďalšími, pre život Košičanov dôležitými otázkami.

Príspevok pre deti v materských školách

Rodičia detí vo veku do troch rokov budú platiť v materských školách mesta o 30 € mesačne menej (v súčasnosti je to 50 €), príspevok na deti od troch do piatich rokov bude o päť eur vyšší (v súčasnosti 15 €). V oboch vekových kategóriách bude jednotná výška príspevku 20 € za dieťa (približne 1 € na deň). Zmena nadobudne účinnosť v deň zverejnenia všeobecne záväzného nariadenia.

Petícia Ťahanovčanov

Vyše 1 100 obyvateľov Sídliska Ťahanovce podpísalo petíciu proti zámeru žilinskej spoločnosti Odeko vybudovať v medziblokovom priestore na Berlínskej ulici garážový dom s kapacitou 900 parkovacích miest. Keďže časť pozemkov, na ktorých by mala budova vyrásť, patrí mestu, občania žiadajú samosprávu, aby svoje pozemky na výstavbu kontroverznej stavby neposkytla. Všetkých 38 prítomných poslancov po búrlivej diskusii jednohlasne odsúhlasilo návrh uznesenia, podľa ktorého zastupiteľstvo neodporúča majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta, čím výstavbu de facto zablokuje.

Pomoc gastroprevádzkam

Pandémia ochorenia COVID-19 tvrdo zasiahla okrem iných aj gastroprevádzky. Mesto Košice už vlani oslobodilo majiteľov reštaurácií, kaviarní, pivární a barov, ktorí prevádzkovali vonkajšie sedenie, od dane z užívania verejného priestranstva, čím prišlo o 240 000 €. Podnikatelia v oblasti gastronómie nebudú musieť platiť za zabratie verejného priestranstva ani tohto roku od 15. februára do konca apríla. Hoci poslanci návrh schválili, viacerí upozornili na potrebu pomôcť aj iným podnikateľom a občianskym združeniam, ktoré si prenajímajú priestory v budovách mesta.

Parkovanie pri Verejnom cintoríne

Aj vám sa stalo, že pri návšteve Verejného cintorína počas všedného dňa ste nemali kde zaparkovať? Problém by mala vyriešiť regulácia parkovania jeho spoplatnením od 1. júna tohto roku. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, v priebehu pracovného dňa totiž využívajú parkovacie miesta na dlhodobé parkovanie najmä zamestnanci z priľahlých firiem, návštevníci cintorína v tom čase často márne hľadajú miesto, kde by mohli svoje vozidlá odstaviť.

Autor: JES

Odporúčame

TOP články