ZŠ Drábova získala na inklúziu 100.000 eur z grantového programu

ZŠ Drábova získala na inklúziu 100.000 eur z grantového programu

 Na úpravu priestorov, materiálové vybavenie a kvalifikáciu pedagógov využila Základná škola (ZŠ) Drábova 3 v Košiciach sumu 100.000 eur, ktorú získala v rámci prvého ročníka grantového programu Naša inkluzívna škola. Aktuálne je otvorená výzva druhého ročníka tohto grantu.


      Financie mohla škola využiť na mieru podľa svojich potrieb. „Podarilo sa nám zriadiť senzorickú a terapeutickú miestnosť, ktoré predstavujú priestor na relax, podporu pohybu, neformálne rozhovory a skupinové aktivity pre všetkých žiakov, ako aj priestor na špecializované terapie a individuálne intervencie špeciálnej pedagogičky a psychologičky,“ spresnila riaditeľka ZŠ Annamária Kmiťová, podľa ktorej bolo dôležité tiež debarierizovať vstup do školy a vytvoriť tak vhodné podmienky aj pre deti s obmedzenou možnosťou pohybu. Prostriedky z grantu využili aj na zabezpečenie vzdelávania pedagógov a fungovanie školského podporného tímu, ktorý realizuje odborné aktivity, poradenstvo a terapie v rámci rôznych odborností.
      Okrem ZŠ v Košiciach získala v prvom ročníku grant aj Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Ako uviedla projektová manažérka nadácie Ľubomíra Repáňová, cieľom grantového programu Naša inkluzívna škola je podporiť premenu bežných základných škôl na inkluzívne. „Často si v tejto súvislosti predstavíme len deti so znevýhodnením. Inklúzia je však v praxi prínosom pre všetky deti, keďže vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné a má svoje vlastné potreby i potenciál. Takýto prístup je pripravený na to, že aj bežné dieťa si môže prechádzať náročným obdobím,“ povedala.
      V druhom ročníku sa o finančný grant v celkovej hodnote 200.000 eur môžu uchádzať ZŠ z celého Slovenska. Jedna ZŠ môže získať najviac 100.000 eur.
      Uvedený grantový program sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa štátnej tajomníčky rezortu pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlany Síthovej je stále veľa priestorov, kde bezbariérovosť nie je samozrejmosťou. „Vďaka plánu obnovy sa budú postupne prerábať školy tak, aby pre každé jedno dieťa bola škola prostredím bez bariér,“ uviedla.

Zdroj: TASR

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články