Žiaci si prevzali polročné hodnotenia

Žiaci si prevzali polročné hodnotenia

Pre žiakov je to nielen hodnotením ich doterajšej práce a úsilia, ale je aj odmenou, ktorú si za svoju snahu a šikovnosť zaslúžia. Prvú polovicu školského roka slávnostne ukončili aj v Základnej škole s materskou školou na Masarykovej 19/A.

Prváčikovia si prevzali svoje prvé polročné hodnotenie z rúk nielen svojej triednej učiteľky, ale aj z rúk primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a námestníčky primátora Lucie Gurbáľovej. Veríme, že tento deň zanechal nielen u žiakov, ale aj ich rodičov a pedagógov úsmev na tvári. V druhom polroku želáme žiakom najmä veľa odhodlania, záujmu, snahy objavovať, a aby vyučovanie pretrvalo v laviciach po boku spolužiakov, pedagógov.

Odmenou pre žiakov sú aj polročné prázdniny. Jeden deň voľna navyše ich čaká v piatok 4. februára.

(LS)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články