Železničná stanica, vstupná brána do mesta

Železničná stanica, vstupná brána do mesta

Na našu železničnú stanicu môžeme byť právom hrdí. Najmodernejšiu železničnú budovu na Slovensku nám závidí väčšina návštevníkov Košíc. A závideli nám ju aj pred viac ako 120 rokmi…

Železničná stanica bola od svojho vzniku vstupnou bránou do rôznorodej pospolitosti mesta, ktoré vyrástlo pri Hornáde. Už v roku 1855 uvažovali zakladatelia Potiskej železnice vybudovať trať do Košíc.

Vedenie mesta sa v máji 1859 rozhodlo darovať pozemky medzi Hornádom a Mlynským náhonom Potiskej železnici. V auguste 1859 sa výstavba trate i stanice aj začala. Už 14. augusta 1860 uviedli trať z Miškovca i samotnú železničnú stanicu do plnej prevádzky.

Pôvodnej stanici dominoval blok dvoch prevádzkových budov navzájom prepojených centrálnou dvoranou. „železničné mestečko“ pozostávalo z vodárenskej veže, výhrevne, remízy pre osobné vagóny, žeriavov, skladišťa, prijímacej budovy a nástupíšť prestrešených drevenou konštrukciou.

V roku 1886 pribudla k objektu stanice budova pošty a v roku 1891 sa prikročilo aj k úprave centrálneho staničného objektu. Starú halu nahradila nová dvorana. Projekt vypracoval v roku 1896 Jozef Hubert.

Pôvodná staničná budova slúžila svojmu účelu do začiatkov 70. rokov minulého storočia. Objekt zbúrali a na jeho mieste vyrástol moderný, architektonicky prepracovaný objekt. Do prevádzky ho odovzdali 29. decembra 1973.

Po takmer 40 rokoch, koncom roka 2011, sa začala masívna revitalizáciu stanice. Jej dnešná podoba je výsledkom architektonickej štúdie Ing. arch. Róberta Zvaru. Dokončenie sa viaže k rokom 2017 – 2018.

Ľudovít Korotnoky

Odporúčame

TOP články