Zdražovanie ovplyvnilo všetky súčasné investičné akcie mesta Košice

Magistrát sa od piatka uzatvára pre občanov

    Zdražovanie ovplyvnilo všetky súčasné investičné akcie mesta Košice. Povedal to riaditeľ magistrátu Marcel Čop s tým, že rokujú s viacerými zhotoviteľmi. Od zmluvy s mestom odstúpila zatiaľ jedna spoločnosť. Evidujú aj verejné obstarávania pre školy, kde víťazní uchádzači napokon zmluvu nepodpísali.


      Podľa mesta viacerí zhotovitelia hovoria o náraste cien niektorých komodít, ale aj o ich nedostupnosti. V tomto prípade treba počítať aj so zdržaním. Zhotoviteľov odkazujú na Ministerstvo dopravy a výstavby SR alebo Ministerstvo financií SR. „Vieme, že ministerstvá sa vzniknutou situáciou zaoberajú, a preto od nich aj spolu s inými samosprávami očakávame metodický pokyn, ako by sme mali v týchto prípadoch postupovať. Aj keď to nie sú už investičné, ale prevádzkové peniaze,“ povedal Čop.
      Zdražovanie má tiež dosah na obstarávania potravín pre materské a základné školy. Pre nárast dodávateľských cien podľa mesta museli pristúpiť k úpravám cien potravín pre svoje školské zariadenie.
      Nárast cien sa dotýka aj ich rekonštrukcie. Úspešní uchádzači verejných obstarávaní, ktorí napokon nepodpísali zmluvy s mestom, tento krok podľa magistrátu zdôvodňujú tým, že vo vysúťaženej cene nedokážu poskytnúť svoje kapacity mestu. „V takom prípade sa obraciame na ďalších uchádzačov v poradí,“ dodal riaditeľ magistrátu.
      Mesto zároveň potvrdilo, že z dôvodu, že firma nebola schopná za vysúťažené ceny a v požadovanej kvalite realizovať objednané práce, sa na ukončení zmluvy dohodli so spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Išlo o zákazku Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií v Košiciach. Spoločnosť mala v zmysle rámcovej dohody s mestom od júla 2021 do júla 2023, respektíve do vyčerpania zmluvnej hodnoty zákazky vo výške 8,94 milióna eur s DPH, zabezpečovať  stavebnú údržbu a opravy pozemných komunikácií i mostov.
      „Keďže odstúpili od zmluvy, riešili sme to priamym rokovacím konaním s troma spoločnosťami (Cesty Košice, Strabag a Eurovia SK), ktoré sa zaoberajú rovnakým predmetom činnosti,“ spresnil Čop s tým, že najlepšiu ponuku na tieto opravy dala spoločnosť Eurovia SK, s ktorou začiatkom tohto mesiaca podpíšu príslušnú zmluvu za takmer 350.000 eur s DPH. „Pôjde o opravy a stavebnú údržbu ciest po celom meste. Zároveň finalizujeme podmienky pre vypísanie novej verejnej súťaže na Stavebnú údržbu a opravy pozemných komunikácií v Košiciach,“ vysvetlilo mesto.
      Tento týždeň má naplánované rokovanie s ďalšou firmou, ktorá podľa informácií z magistrátu zvažuje odstúpenie od zmluvy pre zdražovanie. Týka sa to prác v jednej z materských škôl.

Zdroj: TASR

Foto – Ilustračné

Odporúčame

TOP články