Zachraňujú „stratené“ mozaiky majstra Jakobyho

Zachraňujú „stratené“ mozaiky majstra Jakobyho


Máloktorý umelec 20. storočia zachytil meniacu sa podobu Košíc originálnejším spôsobom ako Július Jakoby. Jeho farbami rozžiarené plátna patria ku klenotom maliarskych zbierok mnohých múzeí a galérií. Menej známa je umelcova mozaikárska tvorba, ku ktorej sa dostáva na začiatku druhej svetovej vojny, skôr z existenčnej núdze ako z vnútorného presvedčenia.


V rozmedzí rokov 1940 – 1968 vytvoril Július Jakoby približne 25 mozaikárskych skvostov, z toho 10 diel sa nachádza vo verejnom priestore na území Košíc. Tri mozaiky vlastní Technická univerzita, po jednej Štátne divadlo a Rád premonštrátov. Mesto Košice je majiteľom mozaiky umiestnenej na fasáde Materskej školy v Zuzkinom parku a na fasádach základných škôl na Kežmarskej ulici 28 a 30.

Trojica školských zariadení prešla v poslednej dekáde rekonštrukciou. Pri zateplení vonkajšieho plášťa budov oboch základných škôl v rokoch 2013 a 2016 stavbári prekryli obidve mozaiky.

Mozaika na budove ZŠ Kežmarská 30 sa opäť zaskvela v pôvodnej kráse.Obe školy boli dané do prevádzky v septembri 1967. Z realizačných prác, ktoré výtvarník prevádzal na dlážke obývačky svojho bytu, sa zachovali aj fotografie.

„Počas vytvárania súpisu umelcovho súborného diela pre takzvaný katalóg raisonné a Jakobyho monografiu, ktorú vydalo košické kníhkupectvo Artforum, sme počas návštevy školských zariadení dospeli k presvedčeniu, že doposiaľ neidentifikované umiestnenie dvoch mozaík s motívom žiakov vo výuke sa nachádza pod vrstvou polystyrénu práve na školách na Kežmarskej ulici,“ uviedol editor a spoluautor monografie Jakoby – Retrospektíva, ktorá získala Cenu Dominika Tatarku za rok 2020, Daniel Liška.

Komunikácia so súčasným vedením mesta viedla podľa D. Lišku k pozitívnemu výsledku. Zriaďovateľ základných škôl s revitalizáciou „stratených“ Jakobyho diel súhlasil.
V novembri 2021 sa podarilo vďaka finančnej podpore anonymného darcu obnoviť mozaiku na Kežmarskej 30. Začiatkom júna tohto roku sa začali z prostriedkov mesta Košice reštaurátorské práce na fasáde susednej školy. Obe práce vedie košická výtvarníčka Andrea Čepiššáková.

„Najväčšou výzvou podľa jej slov bude očistenie porézneho kameňa mozaiky, ktorý pred zateplením v roku 2016 v celej štvormetrovej dĺžke pretreli červenou akrylovou farbou. Umiestnenie náhradných kamienkov na miesta poškodené kovovými skobami ako i obnovenie škárovania bude oproti odstráneniu náteru hračkou…,“ dodáva D. Liška.


(DL)

Foto: Archív DL

Odporúčame

TOP články