Z lásky k dcérke

Z lásky k dcérke
Prežila smrť svojho jediného dieťaťa. Pätnásť rokov pomáha malým onkologickým pacientom a ich rodinám.

Môže byť tragická udalosť začiatkom čohosi pozitívneho? Môže byť onkologické ochorenie dieťaťa
s fatálnym koncom vôbec v niečom prínosné? Ak jeho milujúca matka prekoná nekonečnú bolesť
po jeho strate pomocou deťom a rodinám, ktoré bojujú s rovnakým či podobným osudom, tak áno.
Už 15 rokov je toho dôkazom Miroslava Hunčíková a jej nezisková organizácia Svetielko pomoci
v Košiciach.

Venované Gabike

„Mojej jedinej dcérke Gabike diagnostikovali lymfoblastovú leukémiu lekári v necelých 13-tich rokoch. Bolo to tesne pred Vianocami v roku 2004. Počas dlhej a náročnej liečby som s ňou strávila v nemocnici nespočetné množstvo dní a nocí, aby som jej aspoň sčasti uľahčila utrpenie. Musela som preto načas prerušiť prácu, bola som teda odkázaná na pomoc blízkych aj cudzích ľudí. Na vlastnej koži som poznala, aké je to pre rodičov chorých detí ťažké,“ priblížila nám svoju životnú skúsenosť zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Svetielko pomoci Mirka Hunčíková.

„Mojej Gabike sa po 15-tich mesiacoch od skončenia liečby choroba vrátila. Žiaľ, tentokrát svoj boj prehrala a odišla do neba… Jej srdiečko dotĺklo 20. septembra 2008. Mala len sedemnásť rokov…Prácu
v našej organizácii som venovala a venujem Gabikinej pamiatke. Ako poďakovanie za jej statočnosť..“

Mirka Hunčíková venuje prácu v organizácii pamiatke svojej dcéry Gabiky (na snímke). Zdroj: Archív MH

Vďaka odhodlanosti a neúnavnosti Mirky Hunčíkovej a jej skvelého tímu sa organizácia stala na celom východe Slovenska nenahraditeľnou pomocou pre všetkých, ktorí sa pre ochorenie dieťaťa ocitli v extrémne náročnej životnej situácii. Neprekvapuje preto, že dnes je celoslovensky oceňovanou osobnosťou. Okrem iného sa stala Filantropom roka a laureátkou Krištáľového krídla.

Spolu až do konca

Svetielko pomoci bezplatne poskytuje deťom s onkologickými a hematologickými ochoreniami a ich rodičom špecializované poradenstvo, individuálnu prepravu, na ktorú dlhé roky prispieva mesto Košice, zabezpečuje rodičom, ktorí chcú byť počas liečby pri svojich deťoch, ubytovanie v Náhradnom domove Ligy proti rakovine v Košiciach. Nevyliečiteľne chorí detskí pacienti a ich rodiny majú vďaka Svetielku pomoci k dispozícii multidisciplinárny tím detského mobilného hospicu. „Pre deti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia bezplatne zapožičiavame prístroje, zabezpečujeme kompletné materiálne vybavenie a lieky. Staráme sa o to, aby dieťatko prežilo posledné chvíle svojho života doma, s najbližšími,“ dodala M. Hunčíková

Vďačnosť

Všetko toto by však M. Hunčíková spolu so svojím tímom nemohli robiť, ak by nebolo ochotných a štedrých darcov.
„Takíto ľudia s citlivým srdcom, často neznámi a mediálne neviditeľní, sú pre celú spoločnosť nesmierne dôležití. Bez ich štedrosti a ochoty podporovať našu činnosť by sme nemohli pomáhať tým, ktorí prechádzajú asi najťažším obdobím života. Podporu našich darcov vnímam nielen ako prejav ľudskosti, ale aj milosrdenstva v plnom slova zmysle,“ dodala.

(VER)

Foto: archív MH

Odporúčame

TOP články