Výtvarný kurz pomôže seniorom

Výtvarný kurz pomôže seniorom

Vyšší vek určite nie je dôvodom, aby sa človek prestal zaujímať o svoje okolie, či možnosti, ako získať nové vedomosti a schopnosti. Knižnica pre mládež mesta Košice sa rozhodla ponúknuť seniorom možnosť stretávať sa a učiť sa. Venovať sa budú základným výtvarným technikám. 🖌 Nie je to však len o výtvarnej tvorbe. Cieľom je snaha zapojiť ich a dať im pocit, že aj naďalej môžu byť súčasťou diania.

Cieľom programu Seniorského refreshu je využiť výtvarný kurz na prevenciu proti pocitom opustenosti a nepotrebnosti. 🙏 Kurz bude prebiehať pod vedením výtvarníčky Dariny Kolibárovej v pobočke OC Merkúr v dopoludňajších hodinách. Knižnica sa tak stane miestom stretnutí aktívnych seniorov, ktorí sa radi vzdelávajú a učia sa nové veci. Okrem samotnej vzdelávacej funkcie tu vznikne priestor na podnetné rozhovory ľudí rovnakého veku a možno i prípadné zdieľanie podobných problémov.

Seniori v mesiacoch september až december strávia v knižnici šesť tvorivých dopoludní, aby sa vo svojich výtvarných prácach zamerali napríklad na horizont, perspektívu, kompozíciu, prácu so svetlom a tieňom alebo na farby a ich používanie.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Zdroj: FB Mesto Košice

Odporúčame

TOP články