Výstavba nového športoviska na Želiarskej pokračuje

Výstavba nového športoviska na Želiarskej pokračuje

23. augusta 2023

V máji tohto roku sa na Základná škola s materskou školou Želiarska 4, KE v mestskej časti Ťahanovce začalo s výstavbou nového športoviska. Na stavenisku sa uskutočnil kontrolný deň, na ktorom zástupcovia zhotoviteľa zo spoločnosti Betpres informovali vedenie mesta a ďalších prítomných o postupe prác. Tie pokračujú podľa plánu a modernizácia by mala byť hotová do 18 mesiacov od začiatku prác, teda koncom budúceho roka.

V športovej hale doposiaľ prebehla montáž oceľovej konštrukcie, ktorá je takmer hotová. Položené sú stropné panely, dokončená je deliaca murovaná strana medzi telocvičňou a jej zázemím a ďalšie práce.

Viac informácií na FB Mesto Košice

Odporúčame

TOP články