Výsledky rokovania MZ z 9.9.: Poslanci vyjadrili nespokojnosť s výsledkom a priebehom električkového tendra v DPMK


Hlasovaním o zmenách a doplnkoch územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice pokračoval v piatok 9. septembra program prerušeného 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Poslanci celkovo rokovali o 24 bodoch, ktoré nestihli prebrať deň predtým. Vo štvrtok sa dlho debatovalo aj o spomínanom územnom pláne, pričom hlasovanie sa presunulo na ďalší deň. 

„Vaše rozhodnutie bude aj o tom, akým spôsobom sa 22 000 obyvateľov zo sídliska Ťahanovce dostane do mesta, ako budú pokračovať rokovania so železnicami, štátom a aké bude premostenie Hornádu. Bude to dôležité aj pre náš ďalší postup ohľadom strategického parku vo Valalikoch, kam má prísť automobilka Volvo. Ešte raz by som vás prosil, aby ste hlasovali pre budúcnosť svojho mesta. Ak sa to nepodarí schváliť, bude to znamenať, že stratíme možno až rok,“ vyzval dnes poslancov hlavný architekt mesta Petr Kropp. 

Keďže pozmeňujúci návrh poslanca Miroslava Špaka (nezávislý) nezískal potrebnú trojpätinovú väčšinu, hlasovalo sa o pôvodnom návrhu, ktorý predkladal primátor mesta Jaroslav Polaček. Jeho návrh bol schválený hlasmi 22 z 31 prítomných poslancov. 

Schváleniu územného plánu zóny Tlačiarne pri Amfiteátri chýbal jeden hlas

Nasledujúci bod o územnom pláne zóny Košice – Tlačiarne pri Amfiteátri sa po vyše dvojhodinovej debate skončil jeho neschválením. Hoci poslanci ešte predtým schválili pozmeňujúci návrh Michala Djordjeviča (nezávislý), aby si mesto nechalo vypracovať návrh komplexného riešenia križovatky pri Amfiteátri, celé uznesenie napokon neprešlo o jeden hlas. Na problematickú križovatku upozornila vo svojej výzve zastupiteľstvu aj trojica aktivistov, ich zástupcovi umožnili poslanci vystúpiť aj na dnešnom rokovaní. 

Poslanci si vypočuli aj správu o prevádzkovaní parkovacieho systému v meste Košice a priebehu rokovaní medzi mestom a spoločnosťou EEI, ktorá po 10 rokoch na základe rozhodnutia súdu musela skončiť so svojimi aktivitami v metropole východu. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop ich informoval o tom, že mesto po EEI okrem iného prevzalo aj Parkovací dom pri Steel Aréne. Mesto zaň platí BPMK, ktorý ho má v správe, sumu 15 100 eur + DPH mesačne.

Doplnil, že stále čakajú na prípadnú ponuku od EEI, ktorá mala záujem odpredať mestu svoje parkomaty a ďalšie technické vybavenie. Poslanci v prijatom uznesení požiadali primátora, aby v prípade mimosúdnej dohody medzi mestom a EEI im tento návrh vopred predložil na prerokovanie a schválenie.

Generálny riaditeľ DPMK v rozprave k neúspešnému električkovému tendru nevystúpil

Diskusiu poslancov vyvolala aj správa o výsledkoch verejného obstarávania (VO) na nákup desiatich električiek, na ktoré bolo z eurofondov vyčlenených 25,3 miliónov eur a spoluúčasť mesta by dosiahla ďalších 1,3 milióna eur. Ako je známe, DPMK na jar musel vypovedať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, keďže mu obaja uchádzači o dodávku električiek deklarovali, že v zmysle zmluvy ich do konca roka 2023 nevedia dodať. ÚVO ešte predtým našiel v tendri viacero porušení zákona o verejnom obstarávaní, pričom jeho priebeh už vyšetrujú aj kriminalisti z NAKA.

Predkladateľom správy o priebehu a výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. etapa“ bol generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák, ktorý počas rozpravy nevystúpil. Primátor v diskusii zdôraznil, že mesto nijako nevstupovalo do procesu verejného obstarávania, keďže za celý proces zodpovedal DPMK a ohradil sa voči spájaniu svojho mena s týmto tendrom. Jeho námestník Marcel Gibóda (nezávislý) si položil otázku, či boli správne stanovené kritériá vo VO.

Poslanec Ladislav Lörinc (KAN) uviedol, že tender by sa mal dôkladne vyšetriť a následne vyvodiť zodpovednosti. „Prišli sme o veľké peniaze, nemôžem dať hlavu do piesku. Aj v samospráve ten, kto urobí chybu, má byť potrestaný.“

Poslanci sa pýtali aj to, prečo si také zložité VO zorganizoval DPMK sám a nie v spolupráci s niektorou s firiem, ktoré sa na to špecializujú. Podľa šéfa Predstavenstva DPMK a riaditeľa magistrátu Marcela Čopa mu vedenie DPMK tvrdilo, že to zvládnu a on nemal dôvod to spochybňovať. Predseda Dozornej rady DPMK a poslanec Jozef Filipko (klub PC) povedal, že v tomto volebnom období na rozdiel od minulosti Dopravný podnik pri obstarávaniach nevyužil služby externých firiem.

Primátor doplnil, že mesto objedná nezávislú organizáciu, ktorá posúdi celý tender a potom predložia verejnosti a poslancom záverečnú správu. Pôvodný návrh hovoril o tom, že správu o priebehu a výsledku tohto verejného obstarávania zoberú poslanci na vedomie. Na návrh predsedu klubu KAN Ladislava Strojného napokon schválilo zastupiteľstvo uznesenie, v ktorom 25 z 28 poslancov vyjadrilo „nespokojnosť s priebehom a najmä výsledkom verejného obstarávania na 2. etapu obnovy vozidlového parku električiek v Košiciach.“

Od začiatku októbra si lístky u vodiča v MHD nekúpite

Od 1. októbra vstúpi schválením zastupiteľstva do platnosti dodatok č. 7 k tarife Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) pre mestskú hromadnú dopravu (MHD), ktorá zavádza nové typy cestovných lístkov, možnosť platby bankomatovou kartou vo vozidle a ruší predaj lístkov u vodiča.

Po novom bude pre cestujúcich k dispozícii historický cestovný lístok, ktorý bude platiť v historických vozidlách na špeciálnych linkách, ktoré chce DPMK vypravovať. Lístok s platnosťou 24 hodín bude stáť 5 eur, jednorazový lístok 2 eurá (cena zľavnených lístkov bude polovičná). Ten bude prestupný a platný aj v bežných vozidlách MHD. 

Do ponuky pribudne aj akciový cestovný lístok pre návštevníkov kultúrnych, športových a iných podujatí v meste, ktorý využijú na presun na podujatie a z podujatia. Pri online nákupe vstupeniek na podujatie si záujemca bude môcť vybrať možnosť, že si chce zakúpiť aj akciový lístok na MHD. Zakúpiť sa bude dať aj cez mobilné aplikácie aj ako klasický papierový. Akciový lístok s platnosťou 24 hodín bude stáť 2,50 eura. Pozmeňujúcim návrhom Marcela Gibódu sa predĺžila platnosť 4-hodinového lístka o dve hodiny, pričom takýto lístok vyjde cestujúcich na 1,50 eura.

Najväčšou zmenou je zrušenie predaja cestovných lístkov u vodiča. Dôvodom sú existujúce možnosti kúpy lístkov, cez predajné automaty, SMS alebo mobilné aplikácie a tiež zvýšenie bezpečnosti vodičov MHD. Súčasťou dodatku je aj plán DPMK zaviesť predaj cestovných lístkov cez platobnú kartu priamo vo vozidle. Cena 60 minútového lístka bude totožná s papierovým lístkom, teda 1 euro.

Nad jazerom sa bude bezplatne cestovať linkami 28 a 37

Schválený bol aj poslanca Vladimíra Saxu, ktorým sa schválila bezplatná preprava počas rekonštrukcie Slaneckej cesty na autobusovej linke č. 28 spájajúcu mestské časti Krásna a Nad jazerom a na linke č. 37, ktorá od 15. augusta premáva na tomto sídlisku od konečnej električiek na Važeckej k obchodným centrám na ulici Napájadlá. 

Zastupiteľstvo s výnimkou dvoch poslancov akceptovalo aj návrh Ladislava Lörinca, aby vzhľadom na negatívne dopady energetickej krízy a ďalších prijatých zákonov smerovalo do 22 mestských častí o 3,85 percenta viac ako mali pôvodne schválené v tohtoročnom rozpočte. Starosta KVP odhadol sumu, o ktorú by si mali prilepšiť mestské časti, na zhruba 500 000 eur. 

Primátor mesta v rozprave varoval pred prijatím takéhoto uznesenia a uviedol, že kým príjmy mesta z podielových daní v tomto volebnom období vzrástli o 4,6 percenta, v prípade mestských častí to bolo až 9,5 percenta. Zdôraznil, že kvôli nárastu cien energií, zvýšeniu úhrady strát za prepravu cestujúcich vo verejnom záujme pre DPMK, valorizácii miezd a ďalšie nepredvídateľné výdavky, musí mesto nájsť v rozpočte dodatočné zdroje prevyšujúce 16 miliónov eur.

Zatiaľ nie je rozhodnutý, či uznesenie podpíše alebo nie. „Peniaze na tento účel v rozpočte nemáme. Neviem si predstaviť ako toto uznesenie vyhodnotí a zrealizuje naše ekonomické oddelenie.“

Zimná údržba vyšla mesto na 3,41 milióna eur

Poslanci zobrali na vedomie aj výročnú správu Visit Košice a Creative Industry Košice, odobrili aj podmienky dobrovoľnej zbierky Primátorský punč a pre Polievku svätej Alžbety. Schválili aj informáciu o nákladoch na zimnú údržbu v závere uplynulého a začiatkom tohto roka. Celkové vynaložené finančné náklady z rozpočtu mesta predstavovali 3,41 milióna eur. V tejto sume sú zarátané aj odmeny vo výške takmer 145 000 eur pre vyše 700 osôb, ktorí sa zúčastnili programu Adoptuj si chodník a počas zimy sa starali a čistili „svoj“ zverený chodník.

Schválili aj aktualizáciu dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice“ z marca tohto roka. Aktualizáciou sa predlžuje doba konania zbierky, keď sa termín z pôvodného 30. júna 2022 posunul na 28. februára 2023. Vyúčtovanie zbierky sa uskutoční o tri neskôr. Za obdobie od vyhlásenia zbierky do 8. augusta sa na transparentnom účte vyzbieralo 16 521 eur.

Najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční až po komunálnych voľbách v decembri 2022.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články