Výsledky rokovania mestského zastupiteľstva z 8.9. 2022

Výsledky rokovania mestského zastupiteľstva z 8.9. 2022

Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období v Košiciach je rozdelené na dva rokovacie dni. Vo štvrtok rozhodovali poslanci o takmer 40 bodoch.

Po diskusii schválili nájom mestských pozemkov na umiestnenie 24 fotovoltaických nabíjacích staníc pre spoločnosť Antik Telecom. Keďže ide o solárne zariadenie, pre svoju činnosť nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu. Projekt je v súlade s podporou aktivít v rámci tzv. Zeleného mesta, E-mobility a zelenej zdieľanej dopravy.

Nabíjacie zariadenie poskytne štandardné nabíjanie pre všetky bežné tipy kolobežiek a bicyklov vrátane mobilných telefónov. Nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podobne ako v I. etape tohto projektu predstavovať symbolické 1 euro/m2/rok, čo je spolu 150 eur.

Poslanci schválili z rovnakých dôvodov hodných osobitného zreteľa aj prenájom trojice pozemkov v mestskej časti Nad jazerom. Tie sa využijú pri rekonštrukcii južného schodiska pri OC Branisko, pri výstavbe uzamykateľného kontajneroviska na Ždiarskej ulici a revitalizácii detského ihriska na Amurskej ulici.

Sconto okrem nábytku prinesie do Košíc aj zeleň a ďalšie vyvolané investície za 1,2 milióna eur

Takmer bez diskusie prešiel aj prenájom pozemkov súvisiacich so stavbou obchodného centra pri kruhovom objazde na rohu Moldavskej a Alejovej ulice v Košiciach. Cena za prenájom takmer 6100 m2 pre spoločnosť Sconto Development, ktorá v tejto lokalite už vlastní stavebné pozemky, predstavuje po odobrení zastupiteľstvom sumu vyše 110 000 eur ročne.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve sa ohľadom tejto investície naopak viedla dlhá a vzrušená diskusia, ktorá trvala vyše hodiny. Napokon sa rokovanie prerušilo, keď poslanci žiadali doplniť uznesenie o vizualizáciu stavby. V auguste spoločnosť zorganizovala pre poslancov prezentáciu projektu.

Nové obchodné centrum má vyrásť na mieste bývalého futbalového štadióna vo Všešportovom areáli (VŠA). Táto lokalita bola kedysi určená výlučne na športové využitie, no pred 13 rokmi to poslanci zmenili na plochy občianskej vybavenosti.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop uviedol, že po zmene územného plánu tejto lokality ich predchodcami mali len obmedzené možnosti na to, aby primäli investora „poľudštiť“ tento priestor“. Vyslovil spokojnosť, že po zložitých rokovaniach sa spoločnosť rozhodla akceptovať viaceré požiadavky mesta a zapracovala ich do svojho aktualizovaného projektu výstavby.

Primátora teší, že vďaka aktivite mesta pribudne vo VŠA park aj dažďová záhrada 

Na vlastné náklady tak uskutočnia vyvolané investície v celkovom objeme 1,2 milióna eur. V rámci nich sa zrealizujú niektoré komunikácie, chodníky, električkové priecestia, zastávky MHD, dopravné napojenia. Na základe vzájomných rokovaní s vedením mesta vzniknú pri ich novom obchodnom centre vo VŠA aj dažďové záhrady, zelená stena na plášti ich budovy alebo park.

„Nikto nie je nadšený, že nám vznikajú obchodné centrá, na ktoré sa musíme dívať. Tieto chyby urobili bývalé vedenia a my na nich dnes doplácame. Developer si však splnil zákonné povinnosti. Potreboval od nás časť pozemkov, na rokovaniach sme našli kompromis a docielili sme, že tu nebude už len akási plechová krabica, ale celý priestor bude zelenší. Lokalita tak bude omnoho krajšia a ekologickejšia ako keby sme do toho aktívne nezasiahli,“ uviedol predkladateľ materiálu a primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Park za Štátnym divadlom dostal možnosť revitalizácie

Poslanci tesnou väčšinou schválili aj zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta formou zámeny pozemkov medzi mestom a Štátnym divadlom Košice. Týka sa časti parku za divadlom pri „rybičkovej“ fontáne, kde chce mesto opraviť poškodený chodník a dlažbu, ktorú sú dlhodobo v havarijnom stave. Štátne divadlo by po zámene získalo mestské pozemky, na ktorých má divadlo postavené nájazdové rampy pre imobilných návštevníkov a nákladný výťah a pozemok pod parkoviskom na Mäsiarskej ulici, kde je mesto vlastníkom pozemku, ale nie samotného parkoviska.

Rekonštrukcia chodníkov a dlažby by si podľa odhadov vyžadovala viac ako 100 000 eur. Samotnú zámenu pozemkov a dohodu medzi mestom a divadlom budú poslanci schvaľovať na ďalších rokovaniach. V tomto bode neprešiel o jeden hlas pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Filipka (klub PC), aby mesto mohlo mať v budúcnosti právo spätnej kúpy zameneného pozemku.   

Mesto prostredníctvom BPMK prebralo Hádzanársku halu 

Poslanci si vypočuli aj informáciu o usporiadaní niektorých majetkových vzťahov v Hádzanárskej hale vo VŠA. Tá po 5 rokoch prenájmu OZ Crows prešla v júli opätovne do správy BPMK. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop informoval, že hala je aj napriek niektorým zrealizovaným investíciám do vzduchotechniky a osvetlenia vo veľmi zlom až havarijnom stave a bola aj dvakrát vytopená. Cieľom opätovného prebratia haly je najmä to, aby sa neznehodnocoval mestský majetok. Podľa neho existuje viacero alternatív ako bude pokračovať prevádzka haly, definitívne riešenie predstaví vedenie mesta poslancom v nasledujúcich týždňoch.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj návrh, aby nie mesto ako doteraz, ale mestské časti mohli na svojom území určovať pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Jednomyseľne schválili aj predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v maximálnej výške 1,2 milióna eur na výstavbu novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska. Celkové výdavky na projekt predstavujú 2,82 milióna eur, spolufinancovanie mesta vrátane predpokladaných neoprávnených výdavkov by malo byť vo výške takmer 1,62 milióna eur. 

Od budúceho roka patria cez obed letné terasy výlučne nefajčiarom

Prešiel aj návrh zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku. Po dvoch rokoch od predchádzajúceho neschválenia ho opätovne inicioval poslanec Zdenko Lipták (klub KAN). Svoj návrh okrem iného zdôvodnil aj tým, aby nefajčiari mohli obedovať dve hodiny v kľude a bez cigaretového dymu. Novela VZN bude platiť od 1. januára budúceho roka. 

Odvtedy bude vždy medzi 12.00 do 14.00 hod. zakázané fajčiť v exteriérových sedeniach na verejných priestranstvách, kde sú prevádzkované stravovacie služby ako aj do vzdialenosti štyroch metrov od nich. Rovnaký zákaz bude platiť aj vo vzdialenosti 10 metrov od vestibulu železničnej stanice a autobusovej stanice.

Zastupiteľstvo schválilo na návrh rovnakého poslanca aj ďalšiu zmenu tohto VZN. Za znečistenie verejného priestranstva sa od začiatku budúceho roka bude považovať aj kŕmenie zvierat v intraviláne mesta s výnimkou umiestňovanie kŕmidiel pre vtáky a napájadiel pre zvieratá.

Úpravu sadzieb miestnych daní presunuli až na december

Naopak návrh zmien VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach týkajúci sa športovísk prerokuje zastupiteľstvo už v novom zložení na ďalšom rokovaní v decembri. Takýto pozmeňujúci návrh poslanca Vladimíra Saxu (klub PC) o prerušení rokovania na nasledujúce zastupiteľstvo získal 16 z 27 hlasov prítomných poslancov.

Záverečné 31. rokovanie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období bude pokračovať v piatok od ôsmej hodiny ráno, poslanci majú na programe ešte 24 zostávajúcich bodov. Sú medzi nimi napr. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste, Územný plán zóny Tlačiarne pri Amfiteátri, zmena Tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) alebo informácie o prevádzkovaní parkovacieho systému v meste. Hlasovať sa bude aj o zmenách a doplnkoch Územného plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, kde poslanci dnes diskutovali najmä o ďalšom rozvoji rekreačnej lokality na Aničke.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články