V košických školách je viac ako 200 žiakov z Ukrajiny

V Košiciach otvorili dnes každú základnú a materskú školu

K dnešnému dňu (25. 3.) je v 25 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice umiestnených viac ako 200 žiakov z UA a v 23 materských školách 38 detí.

Počet záujemcov narastá, mesto však naďalej má kapacitu. Doteraz mesto v ZŠ nevytváralo samostatné triedy pre ukrajinské deti, avšak v najbližšej dobe plánuje dočasne vytvoriť 1 – 2 samostatné triedy prevažne pre deti z Ukrajiny, ktorých rodičia neplánujú v budúcnosti zostať na Slovensku.

V niektorých MŠ sú ešte voľné triedy, ktoré v prípade potreby vie mesto promptne otvoriť pre ukrajinské deti, napr. MŠ Belehradská, Čínska, Galaktická a Lidické námestie.

(JP)

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články