V Košiciach sa za desať dní vyzbieralo 12,5 tony kuchynského bio odpadu

V Košiciach sa za desať dní vyzbieralo 12,5 tony kuchynského bio odpadu

Obyvatelia Košíc majú za sebou skvelý rozbeh v zbere kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Spoločnosť KOSIT priviezla za prvých 10 dní do bioplynovej stanice 12,5 ton odpadu.

Od začiatku roka 2023 musia aj Košice a Košičania triediť biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia rodinných domov dostali vlastné 30 litrové vedro, ktoré bude spoločnosť KOSIT vyprázdňovať raz týždenne. Tí, čo žijú v bytových domoch vyhadzujú bioodpad z kuchyne do hnedých kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na bežných kontajnerových stojiskách.

Spoločnosť KOSIT upozorňuje, že pri triedení kuchynského bioodpadu stále dochádza aj k chybám. Preto nezabúdajte:

BIO odpad je žiadané sypať do nádob „navoľno“. Nepoužívajte žiadne mikroténové ani kompostovateľné vrecká.

Zatvorená nádoba bráni prístupu škodcov. Nenechávajme zberné nádoby otvorené.

Do nádob vkladajte len odpad, ktorý do nich patrí.

Ako systém funguje, často kladené otázky, ako aj viac informácií nájdete zverejnené aj na webe mesta: https://www.kosice.sk/obcan/kuchynsky-biologicky-odpad

(LS,CŠ)

Foto: KOSIT

Odporúčame

TOP články