Motoristi pozor! Nad jazerom pribudne nová jednosmerka

Jazerčanov trápia električkové trate

Zmena z dvojsmernej na jednosmernú cestu sa dotkne ulíc Polárna a Poludníková v mestskej časti Košice – Nad jazerom. Úprava organizácie dopravy začne platiť od štvrtka 19. januára od 9.00.

Napriek tomu, že zmenu organizácie dopravy vyvolala rekonštrukcia Slaneckej cesty a potreba lepšej plynulosti dopravy, zjednosmernenie ulíc bude trvalé.

K zjednosmerneniu oboch mestských ciest dochádza v smere od Rovníkovej ku Ladožskej. Vjazd z Ladožskej ulice na Polárnu a Poludníkovú teda nebude možný.

V priebehu prvých pár dní zmeny bude koordináciu dopravy a usmerňovanie vodičov zabezpečovať Mestská polícia zo stanice Nad jazerom.

(CŠ)

Odporúčame

TOP články