V  Košiciach sa v súčasnosti budujú zelené projekty za vyše 2,7 milióna eur

V  Košiciach sa v súčasnosti budujú zelené projekty za vyše 2,7 milióna eur

Slnečné počasie, ktoré sa v posledných dňoch udomácnilo v metropole východu, má priaznivý vplyv aj na postup stavebných prác na projektoch týkajúcich sa budovania zelenej infraštruktúry v celkovej výške 2,7 milióna eur. Mesto Košice zároveň vyhlásilo tento týždeň verejné obstarávanie na ďalšie tri zelené projekty v Starom meste, na Severe a na sídlisku Dargovských hrdinov v predpokladanej hodnote takmer 1 milión eur. Všetky projekty sú financované z eurofondov, mesto na nich získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 2,4 milióna eur.  

Na strechu magistrátu sa už osádzajú vegetačné pásy

Stavbári momentálne zarezávajú v piatich lokalitách, ktoré sa už onedlho „zazelenia“ a svojou troškou prispejú k zmierneniu dôsledkov ekologickej a klimatickej krízy.

Od novembra prebiehajú stavebné práce aj pri revitalizácii budovy košického magistrátu na Triede SNP za vyše 802 000 eur. Doposiaľ sa zmenili najmä strechy v niektorých častiach magistrátu. Po ich revitalizácii a zateplení na nich v týchto dňoch robotníci ukladajú vegetačné pásy s rastlinným substrátom.

Zároveň sa prerába aj hlavné schodisko, na ktorom už onedlho pribudne aj vegetácia. Vznikne aj priestor na sedenie s príjemným výhľadom a nablízku bude aj zelená stena z popínavých rastlín. Ozelenie aj plocha pred magistrátom. Zachytená voda z novej dažďovej záhrady sa využije na polievanie zelených striech či priestoru na schodisku.

Stavbári teraz makajú aj na sídliskách

V závere minulého roka sa v hodnote takmer 403 000 eur začali aj práce na regenerácie vnútrobloku Jasuschova – Bauerova. Ich hlavným cieľom je oživenie a zatraktívnenie tejto lokality na sídlisku KVP . Pre obyvateľov sa vytvára celoročná oddychová zóna s dôrazom na voľnočasové aktivity detí a rekreačný šport. Rodiny s deťmi potešia nielen nové dreviny, zeleň a lavičky, ale aj detské a športové ihriská. Dokončenie revitalizácie tohto vnútrobloku je takisto naplánované na leto.

Na novú oddychovú zónu sa za takmer 109 000 eur postupne mení aj vnútroblok na Čínskej ulici. Namiesto zanedbaného priestoru s detským ihriskom tam obyvatelia v lete budúceho roka budú môcť využiť oddychovú zónu s množstvom zelene, lavičkami a hernými prvkami pre najmenších obyvateľov Sídliska Ťahanovce. Vynovia sa aj schodiská, obnoví a doplní sa verejné osvetlenie, pribudne rampa pre bezbariérový prístup a vybudujú sa gabiónové múriky s priestormi na sedenie.

S prítomnosťou stavbárov sa od januára stretávajú aj obyvatelia vnútrobloku medzi Turgenevovou a Lomonosovou v mestskej časti Juh. Už v najbližších týždňoch tam pribudnú nové dreviny, trvalky, dažďové záhony či komunitná záhrada. Na svoje si prídu aj najmenší obyvatelia a milovníci športu, pre ktorých vybudujú detské ihriská a športoviská. Chýbať nebudú ani nové prístupové chodníky, cestičky a lavičky. Investíciu za takmer 715 000 eur by mohli obyvatelia využívať už na jeseň tohto roka.

V januári sa začali stavebné práce aj v materskej škole Kalinovská 9 na sídlisku Dargovských hrdinov, kde sa tam za takmer 660 000 eur vybudujú tri dažďové záhrady. Tie zvýšia zadržiavanie vody v pôde a budú mať aj vzdelávaciu funkciu pre škôlkarov. Okrem toho sa tam zrevitalizuje, vymenia sa nepriepustné plochy za priepustné a pribudnú aj vegetačné plochy na strechách materskej školy. Práce by mali byť hotové začiatkom jesene.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o náš úspech v eurofondových výzvach na revitalizácie zelených plôch. Našim dlhodobým cieľom je dostať do mesta čo najviac zelene. Som rád, že sa nám ho darí plniť čoraz aktívnejšie a Košice sú aj vďaka tomu čistejšie a krajšie.  Každý deň sa pozerám na to ako sa hlavné schodisko magistrátu postupne mení z betónového kolosu na príjemný priestor, ktorý bude dýchať životom. Rovnako je to aj v ďalších mestských častiach, kde pokračujú zelené projekty. Verím, že už onedlho budeme môcť začať aj s ďalšími revitalizáciami, ktoré spríjemnia životné prostredie obyvateľov Starého mesta, Severu a sídliska Dargovských hrdinov,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Zazelená sa aj v Starom meste, na Severe a na Furči

Tento týždeň bolo vyhlásené ďalšie verejné obstarávanie na tri parky a jedno verejné priestranstvo v meste. Jednotliví uchádzači môžu svoje ponuky predložiť do 20. marca.

Revitalizáciou by ešte do konca tohto roka mali prejsť dva parky v Starom meste medzi obytnými domami medzi Braniskovou a Tatranskou ulicou, resp. na uliciach Kuzmányho, Kpt. Nálepku a Čsl. armády. Hlavným cieľom je zazelenenie a zatraktívnenia nevyužívaných plôch v týchto lokalitách. To sa okrem iného docieli aj vybudovaním detských ihrísk, dažďových záhrad, chodníčkov, ihrísk na športové aktivity, venčovísk alebo doplnením lavičiek a ďalších prvkov drobnej architektúry. Zazelením sa okrem zlepšenia ekologickej stability vytvorí aj atraktívny verejný priestor pre športové aktivity a príjemné trávenie voľného času.

Ďalší park sa zrevitalizuje aj na ulici Obrancov mieru v mestskej časti Sever. Samotná výstavba sa uskutoční v dvoch častiach. V tej prvej sa odstráni súčasný mobiliár, betónové obrubníky a povrchy spevnených plôch. Namiesto nich pribudnú nové povrchy parkových chodníkov a spevnených plôch, doplnia sa lavičky, odpadkové koše alebo zahradzovacie stĺpiky. V ďalšej časti sa uskutočnia sadové úpravy spočívajúce sa v ošetrení existujúcich stromov, rôznych druhov rezoch stromov a krovín. Zároveň sa vysadia nové stromy a obnovia sa trávnaté plochy.

Rovnako do konca roka by sa malo zrevitalizovať aj verejného priestranstvo na Lidickom námestí v mestskej časti Dargovských hrdinov. Tamojších obyvateľov by mesto chcelo do konca roka potešiť výsadbou zelene, vynoveným detským a workoutovým ihriskom, kde pribudnú aj viaceré atrakcie. Pre psíčkarov bude k dispozícii aj kynologické ihrisko na tréning ich štvornohých miláčikov.

Pohli sa aj revitalizácie Kina Družba a Pasteurovho námestia

Ďalší krok vpred sa mestu podaril aj pri ďalších plánovaných dvoch investičných aktivitách, ktorých realizácia sa plánuje v ďalších rokoch.

„Začiatkom roka sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na spracovanie projektovej dokumentácie pre získanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Kina Družba a spracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu Pasteurovho námestia v mestskej časti Juh v celkovej sume 176 000 eur. Verím, že budeme úspešní a spolu s OZ Chi3, ktoré chce túto budovu premeniť na multikultúrne centrum, sa nám podarí nájsť aj finančné zdroje na jeho realizáciu. Veľmi pekným projektom je aj celková revitalizácia Pasteurovho námestia, kde sa skrášli nielen jeho centrum. Zároveň okolo neho vznikne šesť plôch s ihriskami, športoviskami a množstvom zelene, ktoré potešia tamojších obyvateľov naozaj každého veku,“ hovorí vedúci oddelenia strategického rozvoja magistrátu mesta Košice Richard Dlhý.

Mesto by sa chcelo pustiť aj do revitalizácie vnútrobloku Húskova – Hemerkova na Sídlisku KVP. Plánovaná investícia za takmer milión eur síce uspela v hodnotení riadiaceho orgánu, avšak zatiaľ sa na jej realizáciu nenašli finančné zdroje z eurofondov a preto zostáva v zásobníku projektov. Ak by to takto zostalo aj naďalej, mesto Košice je pripravené čerpať finančné zdroje na tento projekt z programu Slovensko 2021-2027.

(DT)

Foto: MMK

Odporúčame

TOP články