Na Slaneckej ceste začínajú práce na križovatkách, motoristov čakajú zmeny v doprave

Na Slaneckej ceste začínajú práce na križovatkách, motoristov čakajú zmeny v doprave

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom plynule pokračuje budovaním cestnej kanalizácie, montážou uličných vpustí, ukladaním štrbinových žľabov a budovaním konštrukčných vrstiev vozovky. Napredujú aj práce na ľavom moste cez Myslavský potok, v týchto dňoch sa osádzajú ložiská na oporách mosta a robí sa izolácia za oporami mosta.

Zástupcovia zhotoviteľa – spoločnosti Doprastav, o tom informovali na včerajšom (2. 3.) kontrolnom dni za účasti stavebného dozoru, zástupcov mesta, mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice a ďalších prítomných.

Stavebné práce sa riadia aktuálne schváleným harmonogramom. Ten každý týždeň mesto zverejňuje na sociálnej sieti aj na webovej stránke slanecka.kosice.sk. Ako uviedli zástupcovia Doprastavu, na niektorých stavebných objektoch aktuálne evidujú sklz niekoľko dní kvôli technologickým postupom, ktoré si vyžadujú stále klimatické podmienky.

Na dvoch križovatkách sa zmení organizácia dopravy

Presmerovanie dopravy na nové jazdné pruhy – na pravú stranu Slaneckej cesty v smere do Krásnej, je naplánované na začiatok mája. Stavba v oboch jazdných profiloch bude podľa zhotoviteľa hotová na jeseň tohto roka.

V najbližších týždňoch začnú robotníci s prácami na výmene podložia na križovatkách po pravej strane Slaneckej cesty v smere do Krásnej, ktoré postupne prinesú zmeny a obmedzenia v doprave.

V utorok 7. marca dôjde k zmene organizácie dopravy na križovatkách pri OC Tesco a na križovatke na ulici Pri Krásnej. Pri OC Tesco budú autá jazdiť po náhradnej komunikácii z cestných panelov. Križovatka na ulici Pri Krásnej bude úplne uzavretá a vodiči sa do tejto lokality dostanú cez Golianovu ulicu.

Pokračuje aj náhradná výsadba za vyrúbané topole

V mestskej časti Nad jazerom v najbližších dňoch začnú aj práce súvisiace s náhradnou výsadbou stromov za 361 vyrúbaných topoľov, ktoré rástli popri Slaneckej ceste a museli ustúpiť jej rozšíreniu. Nové dreviny pribudnú medzi MŠ Dneperská a Uralskou ulicou, kde nájde miesto 13 stromov, a tiež v okolí mimoúrovňovej križovatky Nižné Kapustníky – Slanecká cesta, kde pribudne 106 stromov. Výsadba má byt ukončená do konca marca.

Nové dreviny pribudnú do konca marca aj v Krásnej v areáli MŠ Sv. Marka Križina, na Západe v parku za Sladovňou a tiež v priestore za multihalou v okolí navrhovanej prepojovacej komunikácie Popradská – Alejová – Gemerská.

Za vyrúbané stromy na Slaneckej ceste sa na území mesta vysadí spolu 774 kusov rôznych druhov drevín v ôsmich lokalitách na pozemkoch mesta. Minulý rok sa v rámci náhradnej výsadby vysadilo 468 stromov v troch lokalitách na Sídlisku KVP. Náhradnú výsadbu zabezpečuje Záhradníctvo Hedera a celková cena za vysadenie všetkých stromov predstavuje sumu 460 757 eur.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články