V Košiciach sa naplno rozbehla jarná výsadba

V Košiciach sa naplno rozbehla jarná výsadba

V rámci jarnej výsadby v týchto dňoch pribudne v Košiciach 338 stromov. V mestskej časti Juh, kde celkovo pribudne 155 stromov, Správa mestskej zelene (SMsZ) od minulého týždňa pracovala na veľkom projekte náhradnej výsadby za výrub na Fejovej ulici.

Pôvodné javory na Fejovej trpeli pre podmienky, ktoré v danej lokalite panovali a v minulosti vysadeným drevinám nevyhovovali. Preto SMsZ rozbehla projekt revitalizácie zelene v tejto lokalite. Vďaka návrhu, s ktorým sa stotožnil aj nadriadený orgán ochrany prírody, bola naplánovaná nová výsadba na Fejovej, Vojvodskej a Rosnej ulici.

Na Rosnej ulici pribudlo osem jaseňov mannových. Ide o krásne bohato kvitnúce stromy. Foto: SMsZ

Druhy stromov prispôsobili podmienkam v danej lokalite

Výber druhov bral ohľad na špecifické podmienky každej z lokalít, kde stromy pribudli. Na Fejovej boli vysadené stĺpovité ginká dvojlaločné kultivar Tremonia, ktoré majú rovný kmeň a prísne stĺpovitý rast, čím rešpektujú stiesnené priestorové možnosti v lokalite výsadby. Je to zároveň veľmi odolná drevina, ktorá patrí medzi najpreferovanejšie druhy do náročných lokalít, kde nie sú zďaleka ideálne pôdne podmienky. Ginko nadpriemerne odoláva znečisteniu a patogénom, dobre sa vyrovnáva aj so suchými a prehrievajúcimi sa plochami.

Na Vojvodskej vzniklo stromoradie z desiatich čerešní pílkatých, ľudovo známych ako sakury, kultivaru Hillieri. Táto odroda má krásne plné ružové kvety, ktoré na jar rozžiaria celú ulicu. Výhodou kultivaru Hillieri je jej kalichovitý tvar koruny rastúcej skôr do výšky, vďaka čomu nebudú vysadené stromy ani v budúcnosti predstavovať problém pri priechodnosti blízkych chodníkov a ciest. Na Rosnej pribudlo 8 jaseňov mannových. Sú to krásne a bohato kvitnúce stromy vytvárajúce počas leta príjemný kompaktný tieň.

Zdroj: SMsZ

Foto: SMsZ

Odporúčame

TOP články