V Košiciach otvorili dnes každú základnú a materskú školu

V Košiciach otvorili dnes každú základnú a materskú školu

Mesto Košice dnes po predĺžených zimných prázdninách otvorili všetky svoje základné, materské, umelecké a jazykové školy. Do 34 košických základných škôl (ZŠ) dnes nastúpilo na základe hlásení ich riaditeľov 14 771 detí, čo je 91 percent všetkých žiakov. Vyučovací proces prebieha aj v každej z 56 materských školách (MŠ). Jedinou výnimkou je len elokované pracovisko MŠ Budapeštianska na Viedenskej ulici 34, kde by táto časť MŠ na sídlisku Ťahanovce zostane z prevádzkových dôvodov zrejme celý tento týždeň uzavretá. 

„Počty žiakov na školách zodpovedajú bežnému obdobiu pred pandémiou Covid-19, čo je veľmi dobrá správa. Väčšina detí, ktoré zostali doma, majú bežné respiračné ochorenia u niektorých môže ísť aj o nový koronavírus. Každý z rodičov, ktorý o to mal záujem, obdržal ešte začiatkom školského roka alebo aj v decembri samotesty, ktorými mohol svoje dieťa alebo deti doma otestovať. Veríme, že zodpovední rodičia poslali aj na základe výzvy pána ministra Gröhlinga do našich škôl len zdravé deti a tie zvyšné zostali v domácej karanténe,“ uviedla námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH). 

Vyše 72 percent pedagógov na ZŠ je plne zaočkovaných

Podobná priaznivá situácia je aj v prípade chorobnosti pedagogických zamestnancov, ktorá sa nijako nevymyká bežnému priemeru. Ako doplnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, začiatkom decembra bolo plne zaočkovaných (prvou a druhou dávkou) vyše 72 percent všetkých pedagógov na ZŠ a 64 percent v MŠ.

Tieto čísla odvtedy mierne narástli. Zvyšní pedagógovia majú výnimku po prekonaní Covidu-19 alebo sa každý týždeň pred nástupom do tried pravidelne testujú. V žiadnej zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa doteraz nevyskytli problémy s tým, že by pedagogickí zamestnanci odmietali na svojom pracovisku dodržiavať režim OTP alebo ďalšie aktuálne platné epidemiologické opatrenia.

Vladimír Fabián

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články