UVLF v Košiciach otvorila veterinárne diagnostické centrum

UVLF v Košiciach otvorila veterinárne diagnostické centrum

Veterinárne diagnostické centrum vo štvrtok slávnostne otvorili v priestoroch Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach. Centrum ponúka špecializované diagnostické vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) a magnetickou rezonanciou (MRI).


        Vybudovanie tohto pracoviska pre veterinárnych pacientov je výsledkom spolupráce košickej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a investičnej spoločnosti HardWoodInvestments, ktorá vlastní skupinu veterinárnych kliník. Ide o prvé pracovisko svojho druhu a špecializácie na území Slovenskej i Českej republiky, informovala UVLF. Zabezpečiť má skvalitnenie a najmä dostupnosť špičkovej veterinárnej diagnostiky v regióne východného Slovenska.
        Rektor UVLF Jozef Nagy poukázal na to, že udržať trend kvality vzdelávania nejde bez toho, aby študenti, ktorých má univerzita aj zo zahraničia, mali možnosť pracovať s modernými vyšetrovacími a diagnostickými zobrazovacími metódami. „Táto spolupráca je dôkazom, aké dôležité sú medziodborové partnerstvá a spolupráca verejnej inštitúcie a privátneho investora s cieľom posunúť na vyššiu úroveň vzdelávanie i služby poskytované v oblasti veterinárnej medicíny. Môže slúžiť aj ako vzor pre budúcu spoluprácu medzi veterinárnymi skupinami a akademickými inštitúciami ako na Slovensku, tak aj v zahraničí,“ uviedol.


        Podľa predchádzajúcej rektorky UVLF Jany Mojžišovej, ktorá podpísala zmluvu o spolupráci s investičným partnerom, sa univerzita už od otvorenia veterinárnej nemocnice v roku 2017 snažila o získanie prostriedkov na kúpu CT a MRI prístrojov. Úsilie získať ich z verejných zdrojov však bolo dlho neúspešné a pacienti museli na vyšetrenia cestovať.
        Cieľom pracoviska je poskytovať pokročilé diagnostické služby veterinárnym pacientom, ale aj vzdelávaciu príležitosť pre študentov. „Okrem budovania skupiny veterinárnych kliník je našou prioritou taktiež podpora vzdelávania mladých veterinárnych lekárov,“ uviedol za HardWoodInvestments Michal Kaszás.
        Fungovanie bude na princípe referenčného centra, termíny na CT a MRI vyšetrenia si môžu rezervovať len veterinárni lekári. Príjem pacientov na pracovisko bude na základe referenčného formulára, ktorý vyplní referujúci lekár, resp. pracovisko. Po vyšetrení dostane lekár diagnostický posudok do 24 až 72 hodín podľa preferencií a urgentnosti stavu pacienta.
        „V diagnostickom centre budú pracovať skúsení veterinárni špecialisti na diagnostické zobrazovanie, ktorí budú využívať najnovšie technológie na poskytovanie presných a včasných diagnóz pre veterinárnych pacientov,“ priblížila vedúca centra Xénia Mihajlovičová. Podľa očakávaní pracovisko pritiahne klientov nielen z východného Slovenska, ale aj z pohraničných oblastí susedných štátov.

Zdroj: TASR

Foto: UVLF

Odporúčame

TOP články