Prestavba nebezpečnej križovatky pri Amfiteátri sa priblížila, poslanci schválili Územný plán zóny Tlačiarne

Mestskí poslanci schválili návrhy na Cenu mesta

Poslanci košického mestského zastupiteľstva (MZ) sa na svojom úvodnom tohtoročnom zasadnutí zaoberali celkovo 78 bodmi vrátane štyroch, ktoré doplnili počas rokovania. Naopak, rovnaký počet bodov vrátane napr. novely Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice bolo z programu stiahnutých. Rokovanie zastupiteľstva sa napokon skončilo po vyše 16 hodinách pár minút po polnoci.

V úvode sa venovali viacerým majetkovým veciam. Mestská časť (MČ) Nad jazerom dostala do prenájmu pozemky na výstavbu Verejného osvetlenia na Dneperskej a Levočskej ulici, MČ Krásna pozemky pre vybudovanie chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici.

Medzi Šebastovcami a Barcou vyrastie cyklocesta

MZ schválilo aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v MČ Šebastovce a Barca, medzi ktorými tak bude môcť vyrásť nová cyklistická cesta. Zastupiteľstvo odsúhlasilo dobrovoľnú dražbu domu s nádvorím na Mäsiarskej 42 s výmerou 142 m2 za minimálnu sumu 220 000 eur.

Zelenú dostal aj prenájom vyše 17 155 m2 pozemkov na Medickej ulici košickej UPJŠ, ktorá na tomto mieste plánuje rekonštrukciu a dostavbu areálu svojho campusu. V rámci Košického klastra nového priemyslu (CNIC), ktorého zakladajúcim členom je aj mesto Košice tam vznikne technologicko-inovačný park. Jeho cieľom bude okrem iného aj podpora a rozvoj inovácií a nových technológií.

Rovnako za 1 euro ročne na neurčito schválili poslanci aj prenájom takmer 1000 m2 pozemkov pre mestskú časť Sídlisko Ťahanovce za účelom majetkovo-právneho vysporiadania športovísk v areáli na Bruselskej ulici.

Mesto sa uchádza o eurofondy na spracovanie projektovej dokumentácie pre Kino Družba 

Milan Antol z občianskeho združenia Chi3, ktoré je od minulého roka nájomcom bývalého kina Družba, informoval poslancov o plnení nájomnej zmluvy, ktorú majú s mestom Košice podpísanú na 25 rokov. Pripomenul, že začiatkom roka bola na ministerstvo kultúry podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 127 200 eur na spracovanie projektovej dokumentácie pre získanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Kina Družba. To síce podľa jeho slov oslavuje 50 rokov od svojho uvedenia do prevádzky, no len 30 rokov slúžilo na umelecké účely.

Dlhú debatu vyvolal aj Územný plán zóny Košice – Tlačiarne. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop skonštatoval, že ešte žiaden projekt nebol tak masívne komunikovaný. Vedenie mesta a ÚHA absolvovalo v uplynulých týždňoch viaceré diskusie s mestskými časťami, odborníkmi a zástupcami verejnosti viacero rokovaní k dopravnému riešeniu križovatky pri Amfiteátri, ktorá už dlhodobo nevyhovuje súčasným požiadavkám.

M. Čop: Hľadáme najlepšie riešenia pre križovatku pri Amfiteátri

Zdôraznil, že mesto v spolupráci s ÚHA prepracovalo pôvodný projekt a snaží sa nájsť najlepšie riešenie z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s dôrazom na preferenciu hromadnej dopravy, chodcov a cyklistov.

Hlavný architekt mesta Petr Kropp vyzval poslancov, aby schválili tento územný plán, lebo v opačnom prípade by to ohrozilo aj prestavbu nebezpečnej križovatky. Jeho výzva našla pochopenie u 28 z 37 prítomných poslancov.

Zastupiteľstvo zároveň na návrh Mateja Kundráta (Košický klub) poslanci požiadali primátora mesta Košice, aby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zabezpečil vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a nový dopravný projekt križovatky Festivalového námestia pri Amfiteátri. 

Na dofinancovanie viacerých eurofondových projektov sa použije 8,6-miliónový úver 

Poslanci odobrili aj úver vo výške 8,6 milióna eur na dofinancovanie a prípravu projektov z eurofondov. Nárast rozsahu prác, ktoré sa nedali predpokladať pri ich projektovaní, a nárast cien spôsobil, že je potrebné viaceré projekty dofinancovať.

Peniaze pôjdu na rekonštrukciu Slaneckej cesty, regeneráciu vnútroblokov na sídliskách, rekonštrukciu a revitalizácia budovy košického magistrátu, rekonštrukciu materských škôl Hrebendova a Oštepová, či na výstavba cyklochodníka Moskovská – Kremnická alebo rekonštrukciu zastávok MHD. 

„Ak chceme čerpať európske zdroje vo výške takmer 35 miliónov eur v rámci 62 projektov, ktoré máme pripravené, potrebujeme na to aj úverové zdroje. Potrebujeme mať finančné krytie, aby sme mohli uzatvárať zmluvy, robiť verejné obstarávania. Následne môžeme žiadať preplatenie týchto finančných prostriedkov,“ dodal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Pozmeňujúcim návrhom poslanca Michala Krcha (STAN) sa uznesenie k úveru doplnilo o podmienku, že primátor rozpočet mesta na rok 2023 predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie najneskôr do 30. apríla 2023. Ešte predtým neprešla o jeden hlas informácia o pripravovanom návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 – 2025.

Mesto bude žiadať dotáciu pre atletický ovál na Starozagorskej

Poslanci následne schválili aj predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu športu na Modernizáciu atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská vo výške celkových výdavkov 750 000 eur a zabezpečenie spolufinancovania minimálne vo výške 30 percent.

Pôvodne sa modernizácia tohto oválu za 420 000 eur začala ešte v júni minulého roka.

„Pôvodný dodávateľ odstúpil od projektu a mesto sa pustilo do nového verejného obstarávania. Oproti pôvodnému projektu sme ho vylepšili a zapájame sa do výzvy Fondu na podporu športu, ktorý nám môže preplatiť až 70 percent tejto sumy,“ vysvetlil primátor.

Zastupiteľstvo na návrh Mareka Fedoročka (Košický klub) rokovalo aj o určení platu primátora. Po poldruha hodinovej diskusii napokon za zníženie jeho platu zo 7266 eur na navrhnuté zákonné minimum vo výške 5190 eur (všetko v hrubom) hlasovalo 16 z 36 prítomných poslancova tento návrh neprešiel. 

Novým predsedom predstavenstva DPMK sa stal Roman Danko

Poslanci schvaľovali aj neposlancov do komisií mestského zastupiteľstva. Okrem toho jednohlasne zvolili Michala Djordjeviča (nezaradený) za člena finančnej komisie mestského zastupiteľstva. Rovnaký poslanec sa na návrh poslanca Patrika Géciho (Hlas) napokon nestal členom predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), keď mu k zvoleniu chýbal jeden hlas.  

Predstavenstvo DPMK tak má aj naďalej iba dvoch členov – generálneho riaditeľa DPMK Vladimíra Padyšáka a riaditeľa dopravy DPMK Romana Danka. Ten sa stal členom v novembri minulého roka po tom, čo sa funkcie predsedu predstavenstva vzdal riaditeľ magistrátu Marcel Čop a abdikoval aj ďalší člen Predstavenstva Jozef Oberuč.

Poslanci na návrh Dominika Karaffu (Nova) vymenovali Romana Danka za predsedu predstavenstva. Jeho vymenovanie podporilo 29 poslancov, šiesti sa zdržali a proti bol jeden poslanec.

Nájomné v obecných bytoch sa zvýši

Prešiel aj návrh na zvýšenie nájomného v obecných a hybridných bytoch v majetku mesta Košice na maximálnu úroveň stanovenú opatrením Ministerstva financií SR s účinnosťou od 1. mája tohto roka. Výnimkou sú obytné domy a byty na Sídlisku Luník IX a v lokalite Demeter.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články