UNLP od stredy povolí návštevy

UNLP Košice je pripravená pomôcť obetiam vojny z Ukrajiny

Už od stredy budú môcť príbuzní a blízki navštíviť pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. Návštevy pacientov sú možné na oboch pracoviskách, na Triede SNP 1 aj na Rastislavovej ulici 43.

Pre návštevy sú vyhradené tri dni v týždni, streda, sobota a nedeľa v čase od 14:30 do 16:00. UNLP odporúča, aby pacienta navštívila vždy len jedna osoba na zhruba 15 minút.

Pokiaľ je hospitalizovaný pacient mobilný, ošetrujúci lekár mu môže povoliť stretnutie s návštevou v exteriéri UNLP, v parku na Triede SNP 1 alebo na Rastislavovej 43, v časoch vyhradených pre návštevy.

Návštevy by mali dodržiavať opatrenia UNLP a usmernenia personálu na klinikách a oddeleniach. Nesmú mať žiadne príznaky respiračnej infekcie, ani nariadenú karanténnu či izoláciu. Návšteva je povinná mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2, bez výdychového ventilu. Alternatívou je prekrytie rúškom, resp. použitie dvoch jednorazových rúšok súčasne. Zároveň je každý povinný vykonať správne hygienickú dezinfekciu rúk pri vstupe do UNLP, resp. na lôžkové oddelenie.

V prípade, ak sa u osoby, ktorá prišla na návštevu pacienta, neskôr potvrdí COVID-19, je povinná o tejto skutočnosti informovať dané pracovisko nemocnice.

Počet COVID lôžok sme zredukovali na 52

Počet lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 UNLP zredukovala na 52, všetky sú na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM). Momentálne je tam hospitalizovaných 23 covidových pacientov, dvaja pacienti sú hospitalizovaní na tamojšej jednotke intenzívnej starostlivosti. V najbližšom období očakáva UNLP ďalšie zlepšovanie situácie.

(CŠ)

Foto: UNLP

Odporúčame

TOP články