Turistický chodník Baránok – Alpinka je dočasne uzavretý

Turistický chodník Baránok – Alpinka je dočasne uzavretý

V Košiciach panovalo posledné dni daždivé, vlhké počasie sprevádzané silným vetrom. To spôsobilo časté vývraty a polomy stromov na území košických lesov.

Dotklo sa to najmä obľúbeného modro značeného turistického chodníka „Baránok – Alpinka“, kde v jeho záverečnej časti, cca na 300-metrovom úseku pred napojením na asfaltovú lesnú cestu (Starú Bankovskú cestu), sa nachádza plocha početných padnutých stromov, vývratov a polomov. To znemožňuje riadne a bezpečné užívanie chodníka.

Mestské lesy Košice preto pristúpili k jeho dočasnému uzavretiu v dotknutom úseku, o čom občanov informujú výstražné oznamy umiestnené na oboch koncoch trasy chodníka.

Hneď, ako to dovolia terénne podmienky, Mestské lesy začnú s mechanizovaným odstraňovaním kalamitnej drevnej hmoty tak, aby čo najskôr došlo k spriechodneniu trasy na celej dĺžke a chodník mohol opäť plne slúžiť návštevníkom.

Zdroj: Mestské lesy Košice

Foto: Mestské lesy Košice

Odporúčame

TOP články