Ocenili podporu mesta dobrovoľníctvu

Ocenili podporu mesta dobrovoľníctvu

Košická samospráva doposiaľ podporila dobrovoľnícke projekty najmä mimovládnych organizácií dotáciami vo výške takmer 60–tisíc euro.

Národné oceňovanie dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií so sídlom v Banskej Bystrici. Uskutočnilo sa minulý mesiac v Bratislave pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislava Káčera.

Prínos nielen pre Košice

V kategórii Podpora dobrovoľníctva (subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti – školy, firmy, mestá, verejné inštitúcie,…) bolo nominované aj Mesto Košice, z metropoly východu ešte Arcidiecézna charita Košice a občianske združenie Usmej sa na mňa. Prestížnu nomináciu si za mesto prevzali počas slávnostného večera na pôde ministerstva primátor Košíc Jaroslav Polaček, a námestníčka primátora Lucia Gurbáľová. 

„Ocenenie nás veľmi milo prekvapilo a potešilo,“ uviedla L. Gurbáľová, ktorá má vo svojej agende práve dobrovoľnícke aktivity na území Košíc. „Vedenie mesta chce dosiahnuť, aby široká verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale pre celú našu spoločnosť. V roku 2019 sa stovky Košičanov vďaka významnej podpore mesta zhostilo veľmi dobre desiatok podujatí, ktoré boli zorganizované v rámci titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Po ukončení týchto aktivít sme začali podporovať aj dobrovoľnícke projekty najmä mimovládnych organizácií, ktoré sme doposiaľ podporili finančnými dotáciami z rozpočtu mesta vo výške takmer 60–tisíc euro.“

Jednou z dlhodobých dobrovoľníckych aktivít mesta je premena historického evanjelického cintorína nad Starou sladovňou na zelenú oddychovú zónu. Foto: Miroslav Vacula

Silné príbehy, silné svedectvá

Podľa platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli z celkového počtu vyše 300 nominácií, 52 najsilnejších príbehov dobra na národné ocenenie. Spolu so 17 priamymi nomináciami ich bolo spolu 69. Národná hodnotiaca komisia rozhodla, že ocenenia boli tento rok udelené v ôsmich rôznych kategóriách a dvoch podkategóriách.

„Všetkých 69 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že svet môže byť dobrým miestom, že človek dokáže nájsť vo svojom voľnom čase priestor na pomoc iným,“ zdôraznilariaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Dominika Hradiská. „Posledné roky svet neustále prechádza skúškami, z ktorých mnohé sú zmierňované práve vďaka práci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Poďakovať sa a verejne ukázať tých, ktorí bežne konajú bez nároku na odmenu a pozornosť, je ten najprirodzenejší spôsob, ako vyjadriť podporu dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam. Nech sú príkladom pre ďalších.“

Pred slávnostným odovzdávaním ocenení Srdce na dlani absolvovali zástupcovia nominovaných veľmi milé a srdečné stretnutie s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou.

Miroslav Sambor, referent pre dobrovoľnícku činnosť MMK

Foto: Miroslav Vacula

Srdce na dlani 

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a ďalších, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Odporúčame

TOP články