Spolu to opäť zvládneme

Spolu to opäť zvládneme

Prvú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 zvládli Košice najlepšie spomedzi krajských miest.
Druhá vlna však udrela oveľa väčšou silou a spôsobila dramatickú situáciu na celom Slovensku. Vedenie magistrátu preto na obyvateľov apeluje, aby nepoľavili a k dodržiavaniu nariadení i odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR naďalej pristupovali trpezlivo a zodpovedne.

Seniori, ktorí potrebujú pomoc s nákupmi, varením či pri osobnej hygiene, môžu magistrát požiadať o opatrovateľskú službu. Informácie o spôsobe podania žiadosti im ochotne poskytnú operátori mestského call centra na čísle 055/64 19 100 a nájdu ich aj v letákoch, ktoré mesto Košice distribuovalo do všetkých košických domácností počas jesene.

Krízový štáb a vláda SR opakovane a dôrazne označili seniorov za najrizikovejšiu skupinu z pohľadu šírenia nového koronavírusu, preto sa im mesto Košice už počas prvej vlny pandémie snažilo poskytnúť zvýšenú starostlivosť a ochranu:

 • zabezpečením donášky nákupov, liekov a obedov v spolupráci s mestskými časťami, službu využili stovky seniorov;
 • zavedením finančného príspevku 1 euro na stravu a 1 euro na donášku jedál pre seniorov, projekt trval do konca júna;
 • distribúciou vyše 40 000 obálok s rúškami a časopisom Sme v tom spolu so zásadami ochrany pred novým koronavírusom a možnosťami sociálnej pomoci mesta Košice;
 • SMS výzvou adresovanou najmä Košičanom nad 45 rokov, aby pomohli identifikovať osamelých seniorov a ľudí so zdravotnými problémami;
 • materiálnou pomocou a ochrannými pracovnými prostriedkami pre zariadenia sociálnych služieb, testovaním zamestnancov týchto zariadení počas prvej vlny pandémie.

Aké ďalšie kroky prijalo mesto v čase krízovej situácie súvisiacej s pandémiou vírusu COVID-19?

 • zriadilo transparentný účet na pomoc sociálne slabším rodinám. Vyzbieranú sumu rozdelilo medzi tie, ktoré sa ocitli v núdzi kvoli koronakríze;
 • ako prvé z krajských miest na Slovensku zriadilo informačné call centrum, prostredníctvom ktorého mesto pomohlo tisícom ľudí;
 • zriadilo informačný portál korona.kosice.sk, kde verejnosť nájde všetky dôležité informácie súvisiace s pandémiou koronavírusu;
 • v období od apríla do júna zrušilo poplatky za parkovanie v mestských parkovacích zónach, aby sa rodinní príslušníci mohli postarať o seniorov;
 • zaviedlo automatické predĺženie cestovných lístkov v MHD zakúpených v marci 2020 o 60 dní;
 • spoločne s Výmenníkmi zorganizovalo počas prvej vlny pandémie akciu na podporu šitia rúšok;
 • v čase najväčšej núdze distribuovalo približne 4 500 jednorazových a textilných ochranných rúšok jednotlivcom, ale aj do strediska sociálnej pomoci a do rôznych charitatívnych organizácií;
 • v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice zabezpečilo do prostriedkov MHD 1 200 bezkontaktných dezinfekčných prístrojov;
 • v areáli Bytového podniku mesta Košice zriadilo karanténne ubytovanie a vybudovalo kontajnerové mestečko;
 • pre veľký záujem o testovanie zriadilo na magistráte odberné miesto, ktoré bolo ako jediné na území mesta verejnosti k dispozícii počas vianočných sviatkov;
 • opakovane zorganizovalo celomestské testovanie na vyše 60 odberných miestach s cieľom znížiť enormný tlak na košické nemocnice a zdravotníkov. Testovanie využilo v 2 kolách takmer 90 000 ľudí a odhalilo 1 500 pozitívnych prípadov.

Odporúčame

TOP články