Mesto ocení košické osobnosti

Mesto ocení košické osobnosti

Vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice je odovzdávanie Ceny mesta Košice, Ceny primátora a Plakety primátora významným košickým osobnostiam a kolektívom. 

Keďže vlani slávnostný ceremoniál kvôli pandémii zrušili, a ocenenia nebolo možné odovzdať ani
v náhradnom termíne v októbri, laureáti si ceny
a plakety prevezmú až tohto roku. 

Cenu mesta Košice, ktorá je najvyšším mestským ocenením, odovzdá primátor Jaroslav Polaček desiatim osobnostiam a trom kolektívom v piatok 7. mája. Od 14. hodiny bude slávnostnú udalosť naživo vysielať mestský televízny kanál telKE.

Komu udelilo mestské zastupiteľstvo Cenu mesta Košice?

Ing. Zoltánovi BALASSOVI 

pri príležitosti životného jubilea
za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj mesta a komunity.

Manželom 

Ing. Františkovi BÉREŠOVI 

a Ing. Miriam BÉREŠOVEJ 

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v latinsko-amerických tancoch.

Ing. Márii CABANOVEJ 

pri príležitosti 60. výročia aktívneho pôsobenia a za celoživotný prínos pre rozvoj košického juda. 

Doc. ICDr. Františkovi

ČITBAJOVI, PhD., 

za významný prínos v oblasti kánonického a konfesného práva
v slovenskom a európskom priestore a tiež za osobný
i pastoračný a profesionálny podiel na budovaní spoločenstva gréckokatolíkov v meste Košice.

Dušanovi GAŽIMU

pri príležitosti životného jubilea
za dlhoročnú charitatívnu činnosť v prospech rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Márii HAJDUOVEJ

za zásluhy a výsledky v riadiacej práci a odborných archívnych činnostiach, ktorými výrazne prispela k propagácii historického archívneho dedičstva Archívu mesta Košice doma i v zahraničí.

PhDr.  Soni  HLAVÁČOVEJ,  PhD., za 25-ročnú významnú aktívnu službu v prospech ľudí v núdzi.

Ing. Ľudovítovi KOROTNOKYMU pri príležitosti životného jubilea za významný prínos pri budovaní Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach a propagácii dejín mesta.

Jozefovi LIPTÁKOVI, in memoriam 

za celoživotný prínos do hudobného života v meste Košice.

Gejzovi SZABADOSOVI

pri príležitosti životného jubilea
za celoživotný prínos do hudobného života v meste Košice a v zahraničí.

Dychovému orchestru 

mladých Košice 

pri príležitosti 50. výročia jeho založenia za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej dychovej hudby v Európe.

Krajskému riaditeľstvu 

Policajného zboru v Košiciach 

za úspešné zvládnutie opatrení
na MS 2019 v ľadovom hokeji.

Ochotníckemu divadlu v Lorinčíku pri príležitosti 75. výročia prvej premiéry za významný prínos
k rozvoju kultúrneho života mesta Košice.

Odporúčame

TOP články