Späť do školských lavíc!

Späť do školských lavíc!

Žiakov na školách dnes osobne privítali aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a námestníčka mesta Lucia Gurbáľová, ktorí spoločne otvorili nový školský rok na dvoch základných školách. Pedagógom zo Základnej školy Námestie L. Novomeského a Základnej školy Kežmarská 28 zapriali, aby ich štart do nového školského roka 2022/2023 bol plný úspechov, spokojnosti, trpezlivosti, tvorivého elánu a entuziazmu a žiakom zaželali hlad po vedomostiach a radosť z nových priateľstiev.

Mnohí školáci, ale aj škôlkari sa po letnom oddychu vrátili do opravených a vynovených priestorov. Cez prázdniny sa vo viacerých košických materských a základných školách uskutočnili opravy a rekonštrukcie za zhruba 2 milióny eur s cieľom zvýšiť komfort žiakov a pedagógov a vytvoriť pre nich príjemné a zdravé školské prostredie.

O výsledkoch práce vedúcej k zvyšovaniu úrovne výchovy a vzdelania v Košiciach, ako aj ucelený prehľad materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktorý poslúži aj ako manuál pre rodičov budúcich škôlkarov a školákov na ceste za poznaním sa môžete dočítať v informačnej brožúre O triedu vyššie.

V úvodný deň nového školského roka prešlo bránami košických základných škôl viac ako 17 000 žiakov. Svoj prvý deň v lavici dnes zažilo 2 070 prvákov. So svojimi spolužiakmi a učiteľkami sa zvítalo aj približne 5 610 škôlkarov, z ktorých 1 675 bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

(LS)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články