Príchod Volva vyvolá masívne investície aj v Košiciach a ich okolí

Príchod Volva vyvolá masívne investície aj v Košiciach a ich okolí

Na Obecnom úrade vo Valalikoch boli dnes oficiálne odovzdané zmluvy o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK), obcou Valaliky, štátnymi orgánmi týkajúce sa strategickej investície automobilky Volvo. Tá uplynulý týždeň oficiálne oznámila, že v priemyselnom parku Valaliky blízko Košíc plánuje postaviť za zhruba 1,2 miliardy eur svoj nový závod na výrobu elektrických automobilov. Volvo priamo zamestná 3300 ľudí a ďalšie tisíce nových pracovných miest môžu aj na východe Slovenska vzniknúť u jej subdodávateľov.

V podpísanej zmluve platnej až do konca roka 2028 sa Mesto Košice zaviazalo zaviesť nové linky MHD, podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zlepšiť biodiverzitu v okolí priemyselného parku a poskytnúť súčinnosť pri zlepšení kvality vzdelávania. Zároveň mesto s podporou vlády podnikne všetky potrebné kroky na urýchlenú výstavbu nových nájomných bytov a rezidenčného bývania.

Polaček dúfa, že Košice aj vďaka Volvu prekročia hranicu štvrť milióna obyvateľov

Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) sa v rámci schváleného územného plánu nachádzajú v meste lokality, kde je možné postaviť až 25 000 bytov alebo domov. V tejto súvislosti sa už uskutočnili viaceré rokovania s developermi aj k výstavbe nájomných bytov. Mesto sa v spolupráci s KSK takisto zaviazalo aj zabezpečiť vybudovanie cyklotrasy do nového závodu.

„Jedná sa o výnimočné zomknutie celého Slovenska. Ide o dohodu celého politického spektra, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, obce Valaliky a všetkých tých, ktorí sa celé mesiace stretávali a hľadali prieniky, aby sme vytvorili jednu veľkú rodinu a urobili všetko pre to, aby sa investor u nás cítil dobre. A na druhej strane, aby pridaná hodnota, ktorá príde do regiónu a mesta, bola vyvážená a priateľská. Veľká vďaka patrí aj ministrovi hospodárstva a vicepremiérovi Richardovi Sulíkovi, ktoré dodržal svoje slovo, ktoré dal Košičanom,“ skonštatoval primátor.

Mesto do tohto procesu vstúpilo ešte v uplynulom roku, keď boli všetky rokovania viazané mlčanlivosťou. „Začali sme rokovať o možnostiach, čo všetko vieme ponúknuť Košičanom a samotnému Volvu. Pre nás je dôležité, že sme sa rozprávali o tom, ako podporiť kvalitu života, vzdelávanie, dopravu a bývanie v Košiciach. V súčasnosti sa robia viaceré štúdie uskutočniteľnosti. Jednou z nich je aj možnosť predĺženia električky z Barce až do Valalík. Pre mesto je výnimočné, že spoločnosť Volvo sa hlási k uhlíkovo neutrálnym aktivitám. Teší ma, že sme sa dohodli na podpore zavedenia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré chceme v spolupráci s našimi partnermi do nášho mesta priviezť z geotermálneho zdroja pri Ďurkove.“

Primátor uviedol, že v súvislosti s výstavbou nového mestského centra pri rieke Hornád požiadali štátne orgány o udelenie štatútu významnej investície. Vie si predstaviť, žeby sa aj v tejto lokalite mohli budovať nájomné byty, ktoré by od roku 2026 využili budúci zamestnanci automobilky.

„Ambíciou je vrátiť domov čo najviac z tých, ktorí odtiaľ v posledných rokoch odišli. Urobíme všetko pre to, aby sa v Košiciach zvýšila kvalita života a bývania. Všetci chceme, aby Košičania boli hrdí na svoje mesto a to vďaka investorom mohlo ďalej napredovať. Našim cieľom je, aby Košice v najbližších rokoch dosiahli hranicu 250 000 obyvateľov,“ tvrdí.

Námestník košického primátora Marcel Gibóda (nezávislý) vidí v novej investícii možnosť prehĺbenia spolupráce s košickými univerzitami a inovačnými centrami rozvoj potenciálu pre inovácie. Verí, že príchod Volva pomôže zvýšiť aj šance Košíc na to, aby tu mohol byť umiestnený najvýkonnejší civilný superpočítač v Európe.


Župan Trnka hovorí o vybudovaní nových ciest vrátane napojenia na železnicu 

Rozhodnutie automobilky Volvo o výstavbe závodu vo Valalikoch víta aj KSK. V rámci spolupráce sa zaviazal voči investorovi, spoločnosti Valaliky Industrial Park aj voči štátu poskytnúť súčinnosť a v rámci svojich kompetencií byť nápomocný. Medzi vyvolané investície kraja patrí napríklad rozvoj dopravnej infraštruktúry tak, aby bola zabezpečená dobrá dopravná dostupnosť do strategického parku.

„Túto miliardovú investíciu vnímame ako obrovskú príležitosť pre rozvoj celého kraja, preto k nej pristupujeme mimoriadne zodpovedne. Kraj je pripravený v zmysle územných plánov vybudovať nové cesty III. triedy v okolí strategického parku, vrátane napojenia na železničný uzol Geča a Haniska. Rátame aj s rekonštrukciami existujúcich komunikácií. Okrem toho vďaka novým zmluvám s autobusovým dopravcami vieme pružne upravovať intenzitu spojov prímestskej autobusovej dopravy a tým vyhovieť budúcim požiadavkám investora na zabezpečenie liniek vedúcich až k bráne strategického parku. V rámci zlepšenia dopravnej dostupnosti tiež rátame s výstavbou cyklotrás, ktoré by spájali obce Valaliky a Kokšov-Bakšu ako aj Valaliky a mesto Košice,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Doplnil, že nový investor tu chce v rámci celého regiónu pôsobiť nielen pracovne, ale aj ekologicky a spoločensky, čo v našich zemepisných šírkach nie je obvyklé. KSK je podľa neho tiež pripravený pomôcť pri výstavbe nájomných bytov, pričom župa už vytypovala lokality s dobrou dostupnosťou do strategického parku.

Kraj sa tiež zaviazal vytvoriť alebo prispôsobiť učebné odbory na svojich stredných školách. Odbory relevantné pre automobilový priemysel už dnes poskytuje Stredná odborná škola automobilová v Košiciach, zvýšiť kapacity vie napríklad aj SOŠ priemyselných technológií v Šaci, SOŠ informačných technológií v Košiciach, SOŠ agrotechnická v Moldave nad Bodvou, SOŠ technická v Rožňave či SOŠ technická v Michalovciach.

Žiaci z rodín vyslaných zamestnancov zase budú môcť využiť štúdium na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach, ktoré bude poskytovať medzinárodné vzdelávanie v anglickom jazyku IB Diploma Programme pre žiakov od 16 do 19 rokov, ktorý je ukončený medzinárodne platnou maturitnou skúškou. 

Starosta Petrík sa teší na spoluprácu a vyššiu kvalitu života

Konateľ Industrial Park Valaliky Miloslav Durec ocenil, že plány, ktoré tam mali 20 rokov sa za štyri mesiace naplnili do takej miery, že tam môžu privítať prvého investora. Verí, že ďalší investori tam ešte budú pribúdať.

„Celý park bude priplavený tak, aby mohol prijať ďalších zamestnávateľov a spoločnosti, ktoré tento región budú rozvíjať v jeho prospech. Pripravujeme celú infraštruktúru a všetky investície tak, aby uľahčili život v tomto regióne, priniesli možnosti, ktoré tu doteraz neboli, a urobili región atraktívnym pre prácu aj bývanie.“ 

Aj starosta Valalikov Štefan Petrík (KDH) si veľmi dobre uvedomuje, čo v nasledujúcich rokoch čaká ich obec a s akými výzvami sa budú musieť popasovať. 

„Poslanci obecného zastupiteľstva zhruba pred 20 rokmi schválili územný plán pre predmetné územie na to, aby bol využívaný ako priemyselný park. A práve v týchto dňoch sa táto vízia napĺňa. Tešíme sa z toho a veríme, že je to impulzom nie len pre obec Valaliky, ale pre celý región východného Slovenska. Chceme, aby sa kvalita života a bývania v obci príchodom investora neznížila, ale práve naopak zvýšila. Toto územie má svoju hodnotu, čo sa týka napojenia na diaľničnú sieť, v blízkosti je železničná trať, letisko a regionálne sídlo – mesto Košice. Teším sa na spoluprácu a verím, že pre našich švédskych priateľov vytvoríme druhý domov.“

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články