Pozemky pod U.S. Steelom patria opäť Košiciam

Pozemky pod U.S. Steelom patria opäť Košiciam

Katastrálny úrad v závere minulého roka presunul sporné pozemky zo Sokolian do katastra mesta Košice.

Ústavný súd SR v závere uplynulého roka vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice vo vyše 24-ročnom spore o kataster pozemkov, na ktorých boli postavené bývalé Východoslovenské železiarne. Zrušil tým rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z novembra 2020, podľa ktorého sporné pozemky pod areálom americkej spoločnosti U. S. Steel, nepatria do katastra Košíc, ale pod obec Sokoľany v okrese Košice-okolie.

Druhý senát ÚS pod vedením predsedu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho zároveň celý spor vrátil NS SR na ďalšie konanie. Keďže výkon správneho súdnictva prešiel s účinnosťou od 1. augusta 2021 z NS na Najvyšší správny súd SR, ďalšie konanie v predmetnej veci bude viesť Najvyšší správny súd.

Mesto tam od 1. januára môže spravovať daň z nehnuteľností

Katastrálny úrad na základe požiadavky mesta Košice a rozhodnutia Ústavného súdu zapísal koncom minulého roka toto územie o rozlohe 700 hektárov opätovne do katastra Železiarne, ktoré patrí pod mesto Košice. Mesto je tak od 1. januára tohto roka na základe platnej legislatívy až do momentu právoplatného rozhodnutia sporu ohľadom určenia priebehu hranice medzi mestom Košice a obcou Sokoľany správcom dane z nehnuteľností.

Teší nás úspech ústavnej sťažnosti voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR. Podali sme ju preto, že sme stále boli presvedčení o tom, že sporné územie už desiatky rokov prináleží do nášho katastra. Vychádzajúc z oboch nálezov ÚS, ktorý rozhodoval o oboch našich sťažnostiach voči rozsudkom NS z roku 2017 ako aj z roku 2020 vyplýva, že ÚS má v danej veci rovnaký postoj. Veríme, že sa s jeho argumentami v budúcnosti stotožní aj Najvyšší správny súd. Získané finančné zdroje použijeme na ďalšie investície do projektov, ktoré skvalitnia život obyvateľom nášho mesta, skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý). 

O pričlenení časti územia ku Košiciam sa rozhodlo už v roku 1979

O pričlenení časti katastrálneho územia bývalého okresu Košice-vidiek k mestu Košice rozhodol ešte v roku 1979 bývalý Okresný národný výbor Košice-vidiek a následne aj bývalý Krajský národný výbor pre výstavbu Východoslovenských železiarní. Sokoľany, ktoré boli vtedy časťou obce Hutníky, neskôr argumentovali, že sa tak stalo bez súhlasu dotknutých obcí.

Samotný súdny spor sa datuje ešte do roku 1997, keď obec Sokoľany na základe reštitučných ustanovení katastrálneho zákona podala návrh na zmenu hraníc príslušného katastrálneho územia a žiadala pričlenenie územia s rozlohou približne 700 hektárov. V danej veci už bolo vydaných viacero rozhodnutí, či na úrovni správneho orgánu alebo súdov.

Katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie pririekol pozemky obci Sokoľany, no mesto Košice toto rozhodnutie súdne napadlo. Podľa verdiktu košického krajského súdu z roku 2019 obec Hutníky v roku 1979 súhlasila s územnými zmenami, a preto dotknuté územie patrí do katastra Košíc. Obec Sokoľany sa proti rozhodnutiu odvolala na NS, ktorý jej síce dal za pravdu, avšak toto rozhodnutie nedávno zrušil ÚS. Najvyšší správny súd by rozhodnutie v tomto spore mohol vyniesť v priebehu tohto roka. 

Advokát Tokár po jednoznačnom usmernení ÚS očakáva úspech mesta aj v ďalšom konaní 

Podľa právneho zástupcu mesta Košice Jána Tokára dáva rozhodnutie ÚS mestu veľkú šancu na to, aby pozemky pod areálom U.S. Steelu už definitívne patrili do jeho katastra a nemuseli sa opäť prepisovať hranice.

„Z nášho pohľadu je kľúčové, že ÚS vyhodnotil postup Najvyššieho súdu ako svojvoľný a nesprávny, pričom v odôvodnení rozhodnutia dáva ÚS jednoznačné usmernenie, ako sa má v ďalšom konaní postupovať. V rámci zásady predvídateľnosti práva a právnej istoty teda očakávame, že Najvyšší správny súd potvrdí rozhodnutie Krajského súdu, ktorý rozhodol v prospech mesta Košice. Sporné územie by tak už raz a navždy malo byť pričlenené do katastrálneho územia Železiarne. Oprávneným správcom dane z nehnuteľnosti tak bude môcť byť už len mesto Košice,“ doplnil.

Z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu bude zrejmé, komu má U.S. Steel a ich dcérske spoločnosti ako aj ďalší daňovníci prevádzkujúci svoje podnikanie v areáli železiarní majú každý rok platiť daň z nehnuteľností. Mesto Košice by takto ročne získalo dodatočné príjmy vo výške takmer 2 milióny eur, v prípade obce Sokoľany ide o zhruba 700 000 eur.

Vladimír Fabian

Foto: usske.sk

Odporúčame

TOP články