Poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach sme sa opýtali na pomoc ľuďom v núdzi

Poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach sme sa opýtali na pomoc ľuďom v núdzi

Iveta Adamčíková

Myslíte si, že naše mesto je dostatočne prosociálne a robí všetko pre obyvateľov odkázaných na pomoc spoločnosti?

Nedá sa mestu uprieť snaha o zlepšenie súčasného stavu v sociálnej oblasti. Žiaľ, to nestačí. Sú potrebné hmatateľné výsledky v podobe nocľahární pre ľudí bez domova, výstavby nájomných a sociálnych bytov, krízových   centier pre   matky s   deťmi. Z    pohľadu     predsedníčky    sociálnej a bytovej komisie mi v tak veľkom meste chýba hospic pre dôstojné doopatrovanie starých ľudí, pociťujem dopyt aj po domovoch pre dôchodcov.

Prečo je podľa vás dôležité pomáhať ľuďom v núdzi a čo konkrétne robíte vy pre ich lepší a kvalitnejší život?

Kto má pozná, vie, že ľuďom v núdzi pomáham už roky. Spolupodieľam sa na organizácii rôznych dobročinných zbierok, do ktorých aj aktívne prispievam. Snažím sa pomáhať Košičanom pri riešení rôznych životných situácií, či už matkám s deťmi, rodinám, seniorom i ľuďom bez domova.

Peter Liba

Myslíte si, že naše mesto je dostatočne prosociálne a robí všetko pre obyvateľov odkázaných na pomoc spoločnosti?

Oceňujem aktivity mesta v pomoci ľuďom v núdzi, obzvlášť počas koronakrízy. Mesto aktívne spolupracuje a pomáha útulkom, nocľahárňam a krízovým centrám, a aj vďaka tejto spolupráci sa darí efektívne zvládať šírenie koronavírusu v týchto komunitách. Na druhej strane si myslím, že vzhľadom na vysoký dopyt po sociálnych službách ani v našom meste ich nie je dosť. Chýbajú zariadenia pre seniorov a opatrovateľskej služby.

Prečo je podľa vás dôležité pomáhať ľuďom v núdzi a čo konkrétne robíte vy pre ich lepší a kvalitnejší život?

Pravidelne podporujem sociálne slabšie rodiny a prispievam ku kvalite života osôb na pokraji spoločnosti. Dlhodobo sa snažím o zrušenie hazardu, ktorý ničí rodiny. V Národnej rade SR sa nám už podarilo presadiť sprísnenie pravidiel hazardu a verím, že tento rok otvoríme túto diskusiu i v mestskom zastupiteľstve a nadobro zakážeme hazard na území Košíc.

Zuzana Slivenská

Myslíte si, že naše mesto je dostatočne prosociálne a robí všetko pre obyvateľov odkázaných na pomoc spoločnosti?

Za jeden z dôležitých problémov považujem nielen málo riešenú otázku súvisiacu s nelegálnymi osadami na území mesta, ale tiež nedostatok sociálnych bytov (nepodporovanie ich výstavby) a v neposlednom rade slabú spoluprácu so súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami pri hľadaní riešení v oblasti sociálnej politiky.

Prečo je podľa vás dôležité pomáhať ľuďom v núdzi a čo konkrétne robíte vy pre ich lepší a kvalitnejší život?

Pomoc ľuďom, ktorí to majú v živote ťažšie, by mala byť prirodzená pre každého, pretože spoločnosť je len taká silná, ako je silný jej najslabší člen. Z projektu SWAP, ktorý organizujem, pravidelne doručujeme niekoľko stoviek kusov oblečenia osobám v krízovom centre a vďaka VIANOČNÉMU PRIANIU si našli darček pod stromčekom deti z detských domovov.

Ladislav Rovinský

Myslíte si, že naše mesto je dostatočne prosociálne a robí všetko pre obyvateľov odkázaných na pomoc spoločnosti?

Mesto by mohlo byť viac prosociálne, do aktivít by sa mohli viac zapojiť aj mestské časti. Zdá sa, že bude pribúdať ľudí na    okraji    spoločnosti    odkázaných na pomoc. A pomoc, to nie sú len sociálne dávky, ale aj terénna sociálna práca a poradenstvo.

Prečo je podľa vás dôležité pomáhať ľuďom v núdzi a čo konkrétne robíte vy pre ich lepší a kvalitnejší život?

Nie každý a každý nie vždy si vie pomôcť sám. Niektorí Košičania sú odkázaní na pomoc nielen dočasne. Bol som a som zapojený do programov pomoci DNUOZ, ľuďom odkázaným na pomoc a ľuďom bez domova nielen v Košiciach.

Odporúčame

TOP články