Pomôžte vytvoriť Scenár pre Košice

Pomôžte vytvoriť Scenár pre Košice

Ste za oživenie ďalších mŕtvych ramien Hornádu? Obchvat Kavečian alebo Krásnej? Ak vám záleží na kvalitnom vzdelávaní, dostupnosti sociálnych služieb alebo máte nápady ako ešte vylepšiť ekonomický či spoločenský rozvoj mesta, do konca budúceho týždňa máte možnosť pripomienkovať Scenár pre Košice, teda ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na najbližších 5 rokov. 

 Do procesu jeho prípravy sa za uplynulý polrok vo veľkej miere zapojili nielen odborníci zo súkromnej a verejnej sféry, ale aj široká verejnosť. Košičanom záleží napríklad aj na kvalitnou vzdelaní pre všetky deti, na zvýšení dostupnosti sociálnych služieb pre znevýhodnené osoby alebo väčších možnostiach zúčastňovať sa na spravovaní mesta.

Prostredníctvom dotazníka na stránke https://vyskum.typeform.com/scenarprekosice alebo na e-maili rozvoj@kosice.sk môžu Košičania, ale aj obyvatelia blízkych obcí, ešte do konca budúceho týždňa (21. novembra) pripomienkovať a komentovať ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na najbližších 5 rokov.

V dotazníku sa môžu vyjadriť, či sú za ďalšie oživovanie mŕtvych ramien Hornádu alebo iných tokov, či by sa namiesto hromadných garáži sa mal začať stavať parkovací dom pre rezidentov, či sú za vybudovanie nových terminálov na Hlinkovej a Važeckej ulici. Takisto môžu vyjadriť svoj názor na možnosť výstavby chodníka pre chodcov na Magnezitárskej ulici, či na obchvaty v Krásnej, Košickej Novej Vsi alebo Kavečanoch. 

Mesto na scenári spolupracovalo s CIKE

Aj týchto 21 cieľov, opatrení a navrhovaných aktivít vyšlo z návrhov verejnosti a odborníkov na zlepšenie života v meste v rámci tzv. Scenára pre Košice. Mesto k nemu spustilo kampaň začiatkom mája. Jej cieľom bolo v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice (CIKE) dať možnosť verejnosti, aby svojimi nápadmi ovplyvnila tvorbu nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR). 

Na základe zberu dát, vyhodnotenia odborných analýz a podnetov od obyvateľov mesta sformulovalo mesto v spolupráci s CIKE návrh cieľov nového PHSR. Ten určí budúcnosť Košíc a ich okolia v dôležitých oblastiach života všetkých obyvateľov. Mesto podľa neho bude v nasledujúcich rokoch využívať eurofondy a uskutočňovať aj investície zo svojho rozpočtu. 

Zo zozbieraných podnetov sa určili štyri hlavné priority mesta. Patrí medzi nich zelený rozvoj, spoločenský rozvoj, ekonomický rozvoj a správa vecí verejných. Tieto ciele môžu občania ešte ďalej pripomienkovať a pomôcť k ich vylepšeniu. 

Primátora príjemne prekvapil doterajší záujem Košičanov

„Ďakujeme za všetky podnety, ktoré sme od začiatku kampane Scenár pre Košice dostali od Košičanov, obyvateľov blízkych obcí a mnohých odborníkov. Bol som veľmi milo prekvapený záujmom ľudí a množstvom užitočných nápadov, ktoré nám zaslali. Teraz sme prešli do ďalšej fázy, kde do 14. novembra očakávame komentáre a názory verejnosti na kvarteto najväčších priorít mesta, ktoré vzišli zo Scenáru pre Košice. Budeme sa riadiť každým rozumným názorom a aj vďaka vám vytvoríme úspešný príbeh moderného mesta,” skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Čo bude patriť medzi hlavné priority mesta na najbližšie roky?

Zelený rozvoj

– zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie

– zvýšenie opätovného využívania tovarov a materiálov a udržiavanie čistoty

– zvýšenie efektívneho využívania vôd

– zlepšenie dopravného systému a podpory udržateľnej mobility

– väčší dôraz na environmentálnu výchovu

Spoločenský rozvoj (vzdelávanie, šport, kultúra a bezpečnosť)

– zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb pre znevýhodnené osoby

– prevencia zdravia a včasná intervencia krízových situácií

– kvalitné vzdelanie pre všetky deti

– konkurencieschopnejšie mesto športu

– väčší priestor pre kultúru a kreativitu

– zvýšenie ochrany života, zdravia a majetku

Ekonomický rozvoj

– efektívne využívanie ekonomických príležitostí

– posilnenie medzisektorovej spolupráce

– podpora inovácií a talentov

– využívanie cestovného ruchu pre ekonomický rozvoj

– podpora podnikania v kreatívnom priemysle

Spravovanie vecí verejných

– uplatnenie strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

– zefektívnenie interných procesov a digitalizácia služieb

– podpora budovania metropolitného regiónu

– rozhodovanie a vytváranie politík na základe dát

– zvýšenie participácie verejnosti na spravovaní mesta. 

Viac informácií o Scenári pre Košice, analýzach a podnetoch je možné nájsť aj na adrese: www.scenarprekosice.sk

Vladimír Fabián

Foto: Fb Mesto Košice

Odporúčame

TOP články