Bratislavská spoločnosť zaplatí mestu 2,5 milióna eur

Bratislavská spoločnosť zaplatí mestu 2,5 milióna eur

V prípade dlhoročného súdneho sporu medzi mestom a bratislavskou spoločnosťou Ipsa došlo k dohode. Zmluva o urovnaní sporu, ktorú podpísal primátor Jaroslav Polaček, zaväzuje spoločnosť zaplatiť 2,5milióna eur za pozemky, ktoré kúpila ešte v roku 2009.

 Spoločnosť Ipsa odkúpila na základe súhlasu mestského zastupiteľstva v roku 2009 nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice v bývalom areáli firmy Casspos za cenu 5,02 milióna eur. Mesto im predalo pozemky s rozlohou zhruba 14 hektárov a 11 objektov vo východnej časti priemyselnej zóny v blízkosti areálu U. S. Steel pri ceste medzi Ľudvíkovým dvorom a Haniskou.

Dôvodom bolo rozšírenie tamojšieho priemyselného parku. V súlade s územným plánom, ktorý v danej lokalite určuje funkcie výroby a skladov, tam mali pribudnúť spoločnosti so zameraním na strojárstvo, polohutnícku výrobu a logistiku. Podľa zverejnených predpokladov tam malo vzniknúť 1200 nových pracovných miest. Územie Industrial Park Košice – Šaca malo mať celkovú rozlohu zhruba 25 hektárov.

Splátky neprišli, začali súdne spory

Vyše 5-miliónová suma za pozemky, ktorú mala spoločnosť zaplatiť mestu, bola rozdelená do niekoľkých splátok. Tá posledná mala prísť na účet mesta v marci 2012. Spoločnosť však zaplatila len niečo vyše polovicu sumy. Mestu Košice odvtedy dlží časť kúpnej ceny vo výške 2 487 454 eur ako aj zmluvnú pokutu vo výške 1 327 757 eur plus úroky z omeškania. V tejto veci sa odvtedy viedlo viacero súdnych konaní. 

Po dlhých rokoch súdnych sporov bola začiatkom novembra podpísaná dohoda, ktorú v septembri odobrilo aj mestské zastupiteľstvo. Jej predmetom je urovnanie vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných strán, ktoré vznikli v súvislosti s nezaplatením časti kúpnej ceny, mestom nárokovanej zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania spoločnosťou Ipsa. Zároveň sa urovnajú aj jednotlivé sporné práva a povinností a usporiadajú vzájomné práva a povinností všetkých účastníkov zo vzájomných súdnych sporov.

Získané financie pôjdu na rozvojové projekty do mestských častí

„Som veľmi rád, že sa práve nášmu vedeniu mesta podarilo uzavrieť tento dlhoročný komplikovaný právny spor. Aj pri tomto podpise dohody o urovnaní ocenili zástupcovia dotknutých spoločností aktívny prístup mesta v protiklade s nezáujmom na riešení tohto sporu zo strany našich predchodcov. Mesto tak konečne získa svoje peniaze, ktoré sa použijú na rozvojové projekty v mestských častiach. Takisto verím, že mnohí naši obyvatelia budú môcť nájsť prácu aj vo firmách, ktoré by mohli vzniknúť v Priemyselnom parku Košice-Šaca,“ uviedol primátor. 

Ipsa v zmysle dohody uhradí mesto celú dlžnú sumu vo výške 2 487 454 eur s tým, že prvých pol milióna eur by malo byť zložených do notárskej úschovy do konca budúceho týždňa a následne po splnení niekoľkých v zmluve definovaných podmienok budú poukázané na účet mesta. Ďalší milión eur je Ipsa povinná uhradiť do 30. júna budúceho roka. Zvyšných 987 454 eur musí Ipsa uhradiť do 30 dní po získaní právoplatného stavebného povolenia na výstavbu priemyselného parku. Ak sa tak neudeje, zvyšné peniaze musia prísť na účet mesta najneskôr do 31.12. 2023.

Mesto nemusí platiť 40-tisícové súdne trovy

Mesto a Ipsa zároveň podpísali zmluvy o zriadení záložného práva, na základe ktorej bude ďalšia pohľadávka mesta voči tejto spoločnosti vo výške zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania v sume 1 987 454 eur zabezpečená pozemkami v rovnakej hodnote.

Ipsa okrem toho uhradí advokátskej kancelárii Vojčík & Partners, s.r.o. ako právnemu zástupcovi mesta Košice aj 40 000 eur za vzniknuté trovy právneho zastupovania vo všetkých súdnych sporoch.

Vlado Fabián

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články