Poplatky za odpad vzrastú od nového roka o 22 percent

Poplatky za odpad vzrastú od nového roka o 22 percent

Obyvatelia mesta budú od nového roka platiť o niečo vyše pätinu vyšší poplatok za odpad. Rozhodlo o tom 22 z 29 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí na tretí pokus schválili upravený návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Františka Ténaia (nezávislý) sa upravil paušálny poplatok za odpad pre ľudí bývajúcich na sídliskách z 36,86 eura na 45 eur, čo na osobu prestavuje 22,1-percentný ročný nárast. Za nevážený množstvový zber, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných domoch, sa pri odvoze raz týždenne pri 110-litrovej nádobe bude po novom ročne platiť namiesto 160,16 eura suma 194,48 eura. V tomto prípade predstavuje nárast takmer 21,5 percenta. 

Poslanec Ténai: Som rád, že sme našli s kolegami kompromisné riešenie

„Uvedomujeme si, že mesto musí túto činnosť dotovať a preto bolo potrebné poplatok zvýšiť. Diskutovali sme s poslancami a starostami. Som rád, že sme našli zhodu na kompromisnom návrhu,“ skonštatoval Ténai.

V metropole východu budú občania aj po schválenom zvýšení platiť za odpad menej ako v Prešove, kde tamojšie mestské zastupiteľstvo schválilo v štvrtok úpravu sadzieb. Tie pri paušálnom zbere na sídliskách dosahujú 49,28 eur a pri množstevnom zbere v rodinných domoch 202,18 eura. Vyššie poplatky za odpad ako v Košiciach budú spomedzi krajských miest aj v Trnave, Banskej Bystrici alebo Žiline.

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) skonštatoval, že pôvodný návrh na zvýšenie poplatku o priemerne 52,5 percenta schválila okrem komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia následne aj Mestská rada. Ak by sa aj pôvodný návrh schválil, mesto by aj naďalej muselo zo svojho rozpočtu dotovať sumou milión eur rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami na zber, odvoz a likvidáciou odpadu.

Slovenské samosprávy dotujú nakladanie s odpadom 56 miliónmi eur

V zmysle zákona o odpadoch musia samosprávy pri ustanovení výšky poplatku vychádzať zo svojich skutočných nákladov, ktoré má na túto činnosť. Podľa šéfa Košického klubu Ladislava Lörinca 99 percent slovenských samospráv porušuje zákon, keďže ich poplatky sú nižšie ako náklady, ktoré s tým majú. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop na to reagoval tým, že to nie je ospravedlnenie na to, že aj iné samosprávy porušujú zákon. Pripomenul, že mestá a obce dotujú nakladanie s odpadom sumou 56 miliónov ročne, v prípade Košíc je to tento rok suma 1,5 milióna eur. 

Novela VZN mesta Košice mala zabezpečiť, aby sa čo najviac minimalizoval rozdiel medzi získanými peniazmi od obyvateľov a podnikateľov a sumou, ktorú mesto bude musieť platiť. Mestu od nového roka vzniknú dodatočné náklady vo výške 2,7 milióna eur, ktoré vynaloží na zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ide o novú povinnosť, ktorá mestu vyplýva zo zákona. 

Marcel Čop: Peňazí je málo, môže to obmedziť zberné dvory a veľkokapacitné kontajnery 

Marcel Čop upozornil, že schválené zvýšenie ani zďaleka nepokryje výdavky mesta spojené s zberom, odvozom a likvidáciou odpadu. Aj po schválení zvýšeného poplatku za odpad bude tento rozdiel predstavovať 4,3 milióna eur, ktoré bude musieť mesto nájsť inde ako napr. v menšom počte kilometrov súvislých opráv ciest. V rámci opatrení mesta na zníženie nákladov za odpad nevylúčil ani utlmenie činnosti zberných dvorov a zníženie počtu veľkokapacitných kontajnerov na jar a jeseň v záhradkárskych osadách. 

„Na jednej strane je dobré, že sa schválilo nejaké riešenie, lebo mestu chýbajú peniaze. Z druhej strany však musím povedať, že je to zlé riešenie, pretože chýbajúce financie bude musieť mesto dofinancovať z iných zdrojov. Vláda hodila na mestá Čierneho Petra, ktoré musia výpadky zo znížených podielových daní nejako nahrádzať. V našom prípade to je zhruba 25 miliónov eur. Ak máme zabezpečiť financovanie mesta, nemáme žiaľ inú možnosť ako ísť aj cestou nepopulárnych opatrení.“

Aktuálny nedoplatok za tento rok dosahuje 159 000 eur

Zo štatistík vyplýva, že fyzické osoby v meste Košice majú v tomto roku zaplatiť poplatok za odpad v celkovej výške 5,6 milióna eur, aktuálny nedoplatok predstavuje 159 000 eur. Medzi jednotlivými mestskými časťami (MČ) takmer nie sú rozdiely, keď za odpad nezaplatilo len od 2,8 do 2,84 percenta obyvateľov. Najsvedomitejší sú v tejto oblasti obyvatelia Šebastoviec, obce, resp. sídliska Ťahanovce a Vyšného Opátskeho.

V absolútnych číslach najviac za odpad dlžia obyvatelia MČ Západ (takmer 28 000 eur), avšak na „Terase“ zároveň žije aj najväčší počet obyvateľov (15 703), ktorí tento poplatok platia. Dlh obyvateľov MČ Lunik IX za nezaplatený poplatok za odpad v tomto roku predstavuje 1960 eur, čo rovnako ako v prípade MČ Západ predstavuje 2,84 percenta. 

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články