Namiesto bilbordov vysadia stromy

Namiesto bilbordov vysadia stromy

Mesto Košice začalo nekompromisný boj s nelegálnymi nosičmi reklamy. Prvé dva bilbordy odstránilo na Terase. Ďalších takmer 100 má padnúť do jari budúceho roka. Nahradia ich stromy.

Mestská samospráva pokračuje v odstraňovaní vizuálneho smogu. Začiatkom minulého mesiaca na Popradskej ulici nad Jazdiarňou mesto zlikvidovalo dva nelegálne nosiče reklamy stojace na mestských pozemkoch. Rozhodnutiu predchádzala pasportizácia bilboardov a ďalších reklamných zariadení, ktorá sa uskutočnila minulý rok.

Útvar hlavného architekta (ÚHA) spracoval zásady, kritériá a pravidlá umiestňovania informačných, propagačných a reklamných zariadení v meste, ktoré sú súčasťou záväzných regulatívov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. Podľa výsledkov mapovania je v Košiciach takmer 3000 reklamných plôch na pozemkoch mesta alebo do nich čiastočne zasahujú. Mnohé z nich nemajú žiadne povolenia, keďže boli postavené ešte v minulom režime alebo tesne po revolúcii.

„Reklamným spoločnostiam už nevydávame nové povolenia a pri vypršaní platnosti tých pôvodných ich ani neobnovujeme. Žiaľ, niektoré zmluvy z minulosti sú na dobu neurčitú a nedajú sa vypovedať. Aj napriek zložitej administratíve budeme v tomto procese pokračovať,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Stavebný úrad mesta v priebehu tohto roka vydal takmer 100 rozhodnutí na odstránenie nelegálnych reklamných plôch. Mesto plánuje ich likvidáciu najneskôr do jari budúceho roka. Tam, kde to podmienky umožnia, vysadí Správa mestskej zelene stromy alebo iné dreviny.

V nasledujúcom roku sa chystá likvidácia ďalších nelegálne postavených bilbordov a iných reklamných plôch, ku ktorým medzitým získa mesto rozhodnutia stavebného úradu o ich odstránení. „Dôležité je, aby nevznikali nové a postupne sa v rámci možností a v súlade so zákonom odstraňovali staré,“ zdôraznil primátor.

(MJ)

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články