Na ZŠ Bernolákova otvorili zrekonštruovanú telocvičňu

Na ZŠ Bernolákova otvorili zrekonštruovanú telocvičňu

Mesto Košice naďalej pokračuje v modernizácii a revitalizácii športovísk a súvisiacej infraštruktúry pri školách, ktorých je zriaďovateľom. V roku 2022 sa začala rekonštrukcia telocvične na ZŠ Bernolákova 16, Košice. Na jej slávnostné otvorenie sa najviac tešili žiaci školy, ktorí si zrekonštruované priestory môžu naplno užívať.

Rekonštrukciou prešla celá palubovka, vymenili sa okná. Realizovali sa úpravy interiéru a v telocvični nechýba nová náraďovňa, basketbalové koše či ďalšie príslušenstvo. Do rekonštrukcie investovalo mesto viac ako 100 000 €.

V rámci Reštartu športu v meste v septembri minulého roka dokončili výstavbu Centra úpolových športov v bývalej Základnej škole Poľná v Košickej Novej Vsi. V polovici januára bola v areáli ZŠ Laca Novomeského otvorená nafukovacia halu pre atletiku. Na ZŠ Park mládeže je už postavené nové ihrisko určené najmä pre hokejbal, basketbal a streetbal, ktoré by už onedlho malo začať s prevádzkou. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výstavbu novej telocvične pri ZŠ s MŠ na Želiarskej ulici v mestskej časti Ťahanovce.

Investičné zámery mesta do vybraných projektov zameraných na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu športovísk a školskej športovej infraštruktúry, ktoré slúžia pre výkonnostný aj amatérsky šport, ako aj pre rekreačné potreby širokej verejnosti mesto zmapovalo v brožúre REŠTART.

Už jej druhé vydanie nájdete online: https://static.kosice.sk/…/restart2/mobile/index.html

(LS)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články