Na zastupiteľstve voľba kontrolóra i schvaľovanie rozpočtu

Na zastupiteľstve voľba kontrolóra i schvaľovanie rozpočtu

Už zajtra sa v Košiciach koná zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci majú na programe napríklad petíciu za zákaz hazardných hier v meste, voľbu hlavného kontrolóra i schvaľovanie rozpočtu mesta.

Bod o zákaze hazardu predkladá námestníčka primátora Lucia Gurbáľová na základe petície, ktorú podpísalo viac ako 1000 ľudí. Cieľom návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je ustanoviť zákaz umiestnenia herní a kasín na území mesta Košice v maximálne možnom rozsahu, ako to pripúšťa zákon o hazardných hrách. Dôvodom potreby prijatia VZN sú podľa dôvodovej správy negatívne dopady prevádzkovania hazardných hier, medzi ktoré patrí zvýšená kriminalita súvisiaca najmä s drobnými krádežami, zvýšenie sociálneho napätia v rodinách či ohrozenie výchovy a vzdelávania detí.

Najviac peňazí na dopravu a školstvo

Celkové príjmy navrhovaného budúcoročného rozpočtu predstavujú 265,08 milióna eur, jeho výdavková časť 263,98 milióna eur. Z prebytku vo výške 1,1 milióna eur, predstavuje milión eur poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch.  

Aj tentoraz tvorí najväčšiu výdavkovú položku rozpočtu školstvo. Investície do oblasti vzdelávania prevyšujú 96,5 milióna eur, čo je takmer 37 percent celého rozpočtu. V poradí ďalšou najväčšou položkou bude doprava, kam pôjde takmer 54,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast vyše 37,5 percenta. Takmer polovicu z tejto sumy vo výške 25,5 milióna eur pôjde do DPMK, ktoré ich využije na prevádzku MHD a niektoré investície.

Zastupiteľstvo sa bude konať 16. decembra 2021 (štvrtok) od 8.00 hod. do 17.00 hod. a 17. decembra (piatok) 2021 od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania s prípadným pokračovaním rokovania 18. decembra (sobotu) 2021 vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.

Celý program nájdete na stránke mesta a tu.

Cecília Šimková

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články