Reštart športovej infraštruktúry v meste Košice

Reštart športovej infraštruktúry v meste Košice
Košice majú ďalekosiahlu športovú tradíciu. Sú domovom mnohých športovcov, ktorí sa zapísali do histórie a čo je najdôležitejšie, sídli tu najväčšia športová udalosť na Slovensku, pýcha športových Košíc – Medzinárodný maratón mieru. Šport je dôležitý pre celú spoločnosť a jeho význam pre zdravie celej populácie nemusíme pripomínať. Projekty, ktoré mesto Košice pripravuje, dodajú športu v našom meste nový rozmer a pozdvihnú ho na vyššiu úroveň.

Nové športoviská budú slúžiť aktívnym športovcom a k športu pritiahnu aj deti a mládež. Ak budú mať Košice široký výber športovísk, budú si môcť mladí Košičania vybrať taký šport, aký ich baví.

„Je to predovšetkým neúnavná práca ľudí zanietených pre šport, ktorí vykonávajú svoju činnosť častokrát v neadekvátnych podmienkach. Práve pre nich je pripravený projekt REŠTART športovej infraštruktúry v meste Košice. Ide o projekt, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok pre ďalší plnohodnotný rozvoj športu v našom meste. Chce obyvateľom Košíc ponúknuť dôstojné   športové   stánky   21.   storočia a mladej generácii priestor na rozvoj a sebarealizáciu,“ povedal o dôležitosti projektov vedúci referátu športu a mládeže mesta Košice Mário Švec.

V meste v súčasnosti pôsobí približne 130 športových klubov a oddielov vo viac ako 55 odvetviach športu. Košice každoročne hostia desiatky významných medzinárodných, celoslovenských i lokálnych podujatí. Nové športové stánky sa v Košiciach dlhodobo nebudovali, pretože mesto nedokázalo nájsť dostatok finančných zdrojov na väčšie kapitálové investície v tejto oblasti.

To všetko bolo podnetom, aby vedenie mesta Košice, jeho odborné oddelenia a referáty pripravili systematický plán budovania športovej infraštruktúry na nasledujúce obdobie pod názvom REŠTART športovej infraštruktúry v Košiciach.

Košická futbalová aréna (KFA)
Druhé najväčšie mesto na Slovensku v súčasnosti nemá futbalový stánok spĺňajúci medzinárodné štandardy. To sa ale čoskoro zmení vďaka najvýznamnejšiemu projektu športovej infraštruktúry za posledných pätnásť rokov.

Štadión KFA na ulici Pri prachárni má za sebou prvú etapu výstavby. Po dokončení druhej a tretej etapy budú vytvorené predpoklady pre zaradenie štadióna do kategórie UEFA 4, čo umožní organizovanie medzinárodných zápasov a turnajov, no aj kultúrnych akcií.

Súčasťou KFA bude aj Futbalová akadémia FC Košice, ktorej výstavba sa začne v tomto roku. Cieľom projektu je, aby mladé futbalové talenty nemuseli opúšťať metropolu východu v honbe za kariérou. Súčasťou akadémie budú štyri tréningové haly a nová budova so šatňami a zázemím. Vybudovanie a prevádzku akadémie bude mať na starosti spoločnosť Slovak Sport Development, ktorá v tomto projekte preinvestuje štyri milióny eur.

V prvej etape sa do výstavby investovalo 16,9 miliónov eur, v druhej a tretej etape ďalších takmer 6 miliónov, v rokoch 2021 až 2023 sa očakávajú investície vo výške 3,5 milióna eur. Uvedenie arény   do   prevádzky   sa   očakáva v septembri 2021.

Národné tréningové centrum (NTC)
Košickú športovú infraštruktúru by malo v najbližších rokoch doplniť aj Národné tréningové centrum na Popradskej ulici, ktoré sa bude starať o rozvoj tenisu v meste. Cieľom je, aby sa mládež z Košíc nemusela sťahovať za vhodnými podmienkami na západ, kvôli NTC Bratislava. Memorandum so Slovenským tenisovým zväzom bolo od roku 2015 postupne upravované a optimalizované. Pôvodne Národné tenisové centrum v Košiciach bolo reprofilizované na Národné tréningové centrum.

Celkový investičný náklad projektu je 15 miliónov eur, pričom podiel mesta na investícii bol necelých 3 milióny eur. Momentálne prebieha overovacia štúdia, ktorá je v štádiu pripomienkovania, v druhom polroku roka 2021 sa začne so stavebným konaním, realizačným projektom a vyhlásením súťaže na zhotoviteľa stavby. Začiatok výstavby sa očakáva v roku 2022 a na rok 2023 je naplánovaná kolaudácia.

Hala pre ľadový hokej pri Základnej škole Považská
Nedostatok ľadových plôch chce mesto Košice odvrátiť výstavbou štadiónu s umelou ľadovou plochou s rozmermi 40 x 20 metrov so zázemím a príslušnou technológiou. Nedostatok klzísk a ich nedostupnosť momentálne obmedzuje zámer výchovy nových hokejových talentov a preto tento štadión vznikne v areáli Základnej školy Považská, ktorá sa špecializuje na športovú prípravu od roku 2007. Doteraz žiaci tejto školy trénovali v tréningovej hale Steel Arény.

V máji sa začne s tvorbou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v júli by sa malo začať s inžinierskou činnosťou a do dvanástich mesiacov od ukončenia verejného obstarávania sa začne aj so samotnou realizáciou. Cena projektovej dokumentácie je predbežne vyčíslená na viac ako 38-tisíc eur a realizácia bude mesto stáť takmer 2,4 miliónov eur.

Nafukovacia hala pri Základnej škole L. Novomestského
V roku 2017 mesto Košice vybudovalo pri Základnej škole Laca Novomestského v mestskej časti Staré Mesto atletický ovál, v ktorom vznikla plocha 53 x 26 metrov. Mesto plánuje túto plochu prekryť špeciálnou nafukovacou halou a položiť v nej povrch, ktorý bude mať multifunkčné využitie. Vznikne tak priestor pre celoročný tréningový proces mladých atlétov, ktorí sa v zimnom období sťahujú do telocviční s obmedzenými možnosťami prípravy. Priestor na využitie nového športoviska dostanú aj žiaci základnej školy. V tomto roku sa očakáva vyhotovenie projektovej dokumentácie a v budúcom roku aj samotná realizácia. Výška investície sa predpokladá na 260-tisíc eur.

Multifunkčné ihrisko v Mestskom parku
Národná kultúrna pamiatka košického Mestského parku je dlhodobo miestom, kam Košičania mieria za odpočinkom. Asfaltová plocha v parku pred vstupom do plavárne sa budúci rok zmení na multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť verejnosti na streetbal, basketbal, volejbal, minifutbal a ďalšie loptové hry. V zime ihrisko vystrieda mobilná ľadová plocha s rozmermi 20 x 40 metrov. Odhadovaná doba realizácie je 6 mesiacov a predpokladané náklady by nemali presiahnuť 700-tisíc eur.

Športová hala pri Základnej škole s materskou školou Železiarska
Telocvičňa pri ZŠ a MŠ Železiarska v obci Ťahanovce je v havarijnom stave. Mesto Košice má vytvorený návrh na jej likvidáciu a vybudovanie novej modernej budovy, ktorá bude slúžiť na športové hry ako florbal, basketbal a hádzaná, pričom súčasťou haly bude aj menšia tribúna. Okrem telesnej výchovy bude hala slúžiť aj na vytvorenie zázemia pre športové kluby, ktoré momentálne nemajú dostatočné priestorové kapacity na tréningy. Predpokladané ukončenie výstavby je naplánované na september 2022 a stáť by mala do 1,3 miliónov eur.

Prílohu pripravil: Martin Majdák

Odporúčame

TOP články