Mestská zeleň pripravuje cintorín na Dušičky

Mestská zeleň pripravuje cintorín na Dušičky

Správa mestskej zelene ako správca Verejného cintorína v týchto dňoch pripravuje pietne miesto na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých a Dušičky.

Pracovníci vyvážajú odpad, čistia cesty a chodníky od nánosov zeminy a prerastajúcej trávy, hrabú padajúce lístie a odvážajú ho do kompostárne mestskej zelene, kde sa z neho vyrába kompost, ktorý nájde využitie pri výsadbách a terénnych úpravách. Pri upratovaní lístia využila SMSZ aj vysávač na lístie, ktorý výrazne urýchľuje zber. Pokračujú aj bezpečnostné a zdravotné orezy drevín a pracovníci tento týždeň dokončujú piatu kosbu v tejto sezóne.

Mestská zeleň zároveň prosí návštevníkov o zodpovedné správanie a udržiavanie poriadku na najväčšom pietnom mieste na Slovensku.

Zdroj: SMSZ

Foto: SMSZ

Odporúčame

TOP články