Mesto zlepšuje prideľovanie vyhradených parkovacích miest pre osoby s preukazom ŤZP

Mesto zlepšuje prideľovanie vyhradených parkovacích miest pre osoby s preukazom ŤZP

Mesto Košice začalo od minulého roka aplikovať nové spôsoby prideľovania vyhradených parkovacích miest. Tie umožňujú vodičovi zaparkovať na konkrétnom vyhradenom mieste označenom zvislou dopravnou značkou s dodatkovou tabuľou parkovisko spolu s dodatkovou tabuľkou so symbolom vozíka, ak je určené pre parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Dôvod týchto zmien bolo najmä to, aby vyhradené parkovacie miesta mohli využívať najmä tí ŤZP, ktorí ich z osobitne závažných dôvodov skutočne potrebujú.

Začiatkom augusta 2021 po predchádzajúcom schválení poslancami mestského zastupiteľstva nadobudlo účinnosť VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest. Mesto Košice sa jeho prijatím prihlásilo k princípu minimalizácie vyhradených parkovacích miest. Schválené VZN zároveň určilo prechodné dvojročné obdobie.

Čop: Nič nerušíme, naopak pre ŤZP pribudnú aj ďalšie parkovacie miesta

Podľa Štatútu mesta Košice zabezpečuje magistrát správu miestnych ciest v tzv. veľkých mestských častiach (MČ) s výnimkou Sídliska KVP. V ostatných mestských častiach zabezpečuje mesto správu miestnych ciest, po ktorých vedie trasa MHD. Správu časti miestnych ciest mimo pôsobnosti mesta zabezpečujú MČ Košice – Sídlisko KVP a tzv. malé MČ. 

„Je zrejmé, že čím je na ulici viac vyhradených parkovacích miest, o to menej je voľných parkovacích miest pre ostatnú parkujúcu verejnosť, najmä rezidentov. Pritom v ostatných rokoch neustále narastal dopyt po vyhradzovaní parkovacích miest. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že nie je pravdou ako to prezentovali niektoré médiá, že ľudia s preukazom ŤZP prídu o svoje parkovacie miesta. Stane sa presný opak a sprístupnia sa im aj ďalšie parkovacie miesta. Pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bude v každej lokalite vyznačených od 4 do 6 percent vyhradených parkovacích miest. Prioritou mesta je však vyznačovanie tzv. všeobecných parkovacích miest pre ŤZP bez toho, aby boli naviazané na ich konkrétne evidenčné čísla vozidla,“ uviedol riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

Mesto kontroluje doteraz vydané povolenia

Vyhradené parkovacie miesto predstavuje podľa neho veľký benefit, a preto mesto pristúpilo k dôkladnej kontrole dôvodnosti takéhoto kroku. Zdôvodňuje to tým, že ako správca miestnych ciest majú právo vedieť, komu ho vydávajú.

„V predchádzajúcich rokoch bol vydaných veľký počet povolení na užívanie vyhradených parkovacích miest. Aj keď mnohé z nich boli formálne v súlade s platnými právnymi predpismi, resp. s VZN, nekorešpondovali s reálnou zdravotnou situáciou konkrétnych žiadateľov. Zo strany niektorých obyvateľov tak dochádzalo k ich zneužívaniu a doplácali na to hlavne ľudia s obzvlášť závažnými diagnózami, ktorí potom nemali možnosť zaparkovať . Občania by si mali uvedomiť, že na vlastné vyhradené parkovacie miesto zo zákona a ani v zmysle VZN neexistuje právny nárok a vždy ide len o akési udelenie výnimky,“ skonštatoval.

Od začiatku platnosti nového VZN zaslalo mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán celkovo 402 rozhodnutí o zrušení vyhradeného parkovacieho ŤZP miesta. Viacerí občania následne zaslali na magistrát žiadosť o prehodnotenie tohto rozhodnutia. Zamestnanci mesta každý takýto prípad osobne preverili a v 36 prípadoch ponechali, resp. predĺžili platnosť takýchto vyhradených parkovacích miest.

„Ak sme zistili naozaj závažné dôvody hodné osobitného zreteľa a žiadatelia mali také zdravotné diagnózy, ktoré sa uvádzajú aj v príslušnom VZN, ich doterajšie miesta sme im ponechali. Aj naďalej však platí, že vyhradzovanie všeobecných parkovacích miest pre ŤZP by mali mať prednosť pred vyhradzovaním parkovacích miest pre konkrétne osoby. Takýto náš postup oceňujú aj predstavitelia organizácií, ktorí zastupujú zdravotne postihnutých ľudí a dlhodobo s nimi spolupracujeme pri zlepšovaní kvality ich života.“

ŤZP už takmer rok môžu v Košiciach bezplatne zaparkovať na dve hodiny

Marcel Čop pripomína, že jedným z týchto krokov je aj oslobodenie úhrady za parkovné, ktoré sa od marca minulého roka pre osoby s preukazom ŤZP rozšírilo okrem vyhradených miest na všetky parkovacie miesta. Bezplatné parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, je možné maximálne 2 hodiny denne po zakúpení nulového elektronického lístka.

Každý občan s preukazom ŤZP tak môže urobiť zaslaním bezplatnej SMS na číslo 2200 v tvare KE medzera kód ŤZP lístka („T“) medzera EČV svojho automobilu, napr.: KE T KE111AB. V takom prípade je doba platnosti parkovacieho lístka jedna hodina. Ak chce takýto občan bezplatne parkovať ešte ďalšiu hodinu, zvolí rovnaký postup a opätovne zašle ďalšiu SMS, ktorá mu predĺži dobu parkovania o 60 minút. Podobným spôsobom možno využiť aj webovú aplikáciu, ktorá bežne slúži na úhradu parkovného cez „QR kód“ – v aplikácii je potrebné vybrať „parkovací lístok ŤZP“. Nulové elektronické lístky však platia výlučne v spojení s oprávneným použitím parkovacieho preukazu, ktorý je umiestnený za čelným sklom vozidla.

Na všeobecne vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP je parkovanie naďalej bez časového obmedzenia a bez nutnosti zakúpenia nulových parkovacích lístkov.

Vladimír Fabián

Foto (ilustračné): unsplash.com

Odporúčame

TOP články