Záujem detí o šport prehlbujú tréneri v základných školách

Záujem detí o šport prehlbujú tréneri v základných školách

Deti pripútané k počítačom a mobilom, deti bez akéhokoľvek záujmu o pohyb a šport, deti trpiace absenciou sociálnej komunikácie, obezitou a ďalšími ochoreniami – také sú príčiny i dôsledky fenoménu, ktorý prináša súčasnosť. Budovanie pozitívneho vzťahu a prehĺbenie záujmu detí o šport, rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl je cieľom programu Tréneri v školách.

Do projektu, ktorého pilotnú fázu odštartovali vlani v januári, sa v tomto školskom roku zapojilo približne 110 škôl s takmer 14 000 žiakmi na celom Slovensku. V Košiciach pôsobia špeciálne školení tréneri v 18 z 34 základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. V 90 triedach má špeciálnu hodinu telesnej a pohybovej výchovy vyše 2 100 detí. V budúcom školskom roku by k nim malo pribudnúť ďalších 10 tried s približne 240 žiačikmi.

Prácu trénerov v košických školách si priamo na vyučovacích hodinách v ZŠ Laca Novomeského a ZŠ Hroncovej preveril garant projektu, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, bývalý profesionálny tenista a reprezentant Slovenska Karol Kučera s primátorom Jaroslavom Polačekom.

„Teší ma, že aj v Košiciach rastie záujem rodičov a škôl o tento program. Dôležité je, že aj vo vašom meste sa nám darí angažovať odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu, keďže na prvom stupni základných škôl nemáme telocvikárov. Sú to športovci, ktorí dokážu nenásilnou, hravou formou vzbudiť záujem detí o šport, vytvoriť základ zdravého životného štýlu,“ uviedol K. Kučera.

Trénerom v ZŠ Laca Novomeského je Peter Hančin. „Sami ste videli, že aktívny pohyb je pre deti absolútne prirodzený, len potrebujeme pre nich vytvoriť vhodné podmienky. Verím, že tento super projekt pomôže formovať zdravé návyky, ktoré ich budú sprevádzať aj v budúcnosti.“

Pozitívne hodnotí projekt aj riaditeľka ŽS Laca Novomeského Ľudmila Medvecová: „Deti sa na hodiny s trénerom veľmi tešia, účasť trénerov – športovcov na vyučovaní vítajú aj rodičia a pedagogickí pracovníci. Záujem o tento projekt priniesla doba, ktorú žijeme. Na zasadnutiach rady školy a rady rodičov často počuť, že by tento projekt sa mal rozšíriť z prvého stupňa aj do vyšších ročníkov…“

„Podpora športu, vrátane tohto projektu, je jednou z našich priorít. Vytvárame podmienky na to, aby riaditelia našich škôl mali voľné ruky a mohli sa do sympatického projektu zapojiť a uzatvárať s trénermi zmluvy o spolupráci. Sám mám malého syna, takže si uvedomujem, aký dôležitý je šport pre jeho zdravý telesný i duševný vývoj,“ zdôraznil primátor J. Polaček.

Vladimír Fabián

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články