Mesto nechce škrtať financie na sociálne služby, v návrhu rozpočtu počíta s 9,3 miliónmi eur

Mesto nechce škrtať financie na sociálne služby, v návrhu rozpočtu počíta s 9,3 miliónmi eur

Finančná komisia košického mestského  zastupiteľstva (MZ) v pondelok po druhýkrát rokovala o chystanej podobe rozpočtu mesta na tento rok. Na základe dohody primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) a jej šéfa Romana Matoušeka (Košický klub) môžu poslanci spolu s odbornými zamestnancami magistrátu a ďalšími prizvanými odborníkmi na danú oblasť diskutovať o konkrétnych programoch rozpočtu a prinášať svoje návrhy.

Slovenská vláda pripravila mesto Košice kvôli schválenému rodinnému balíčku a ďalším legislatívnym zmenám o 31 miliónov eur. Mesto bude kvôli tomu musieť drasticky šetriť a prijímať úsporné opatrenia. Aj po ich zapracovaní do rozpočtu by však jeho schodok dosahoval sumu 7,46 milióna eur, podľa zákona však musí byť prijatý rozpočet vyrovnaný.

Mesačné výdavky mesta nemôžu prekročiť dvanástinu minuloročného rozpočtu

Mesto Košice bude až do schválenia rozpočtu poslancami MZ hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Počas jeho netrvania nesmú výdavky prekročiť jednu dvanástinu z celkových výdavkov schváleného rozpočtu z roku 2022.

To je aj prípad výdavkov v programe Sociálne mesto, o ktorých sa v pondelok tri hodiny diskutovalo. Ako uviedla vedúca ekonomického oddelenia magistrátu Marta Kažimírová, na financovanie aktivít mesta v sociálnej oblasti je vyčlenených 9,33 milióna eur oproti požadovaným takmer 10 miliónom eur.

Táto suma podľa nej predstavuje vôbec najnižšie škrty zo všetkých rozpočtových kapitol. Aj napriek tomu nebude možné tento rok začať so žiadnymi novými investíciami a dofinancujú sa už iba záväzky z rozpracovaných projektov z minulého roka ako je napr. Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej, rekonštrukcie obecných bytov a iné. Nové centrum v Krásnej bude po 21 rokoch prvým takýmto zariadením, ktoré sa v meste otvorí.

Eva Dudová: Košičania starnú, rozpočet zvládneme s odretými ušami

Celkové náklady na jeho prevádzku v roku 2023 sa priblížia k sume okolo 900 000 eur. Finančné úhrady 46 nových klientov a príspevok z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by pomohli znížiť výdavky mestského rozpočtu zhruba o tretinu.

„V oblasti poskytovania sociálnych služieb má mesto kompetencie a povinnosti vyplývajúce zo zákona, ktoré musí plniť, a preto nie je veľký priestor na šetrenie. Navyše obyvateľstvo postupne starne, tieto služby sa poskytujú čoraz väčšiemu počtu Košičanov. Navrhovaný rozpočet je na hranici, no s odretými ušami by sme to mohli zvládnuť,“ uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice Eva Dudová.  

Poslancov zaujímalo, či by bolo možné posunúť jeho otvorenie. Dozvedeli sa, že už sú niektorí prijatí zamestnanci a úspora finančných zdrojov by bola zanedbateľná. Diskutovalo sa aj o možnosti, aby sa časť opatrovateľských služieb presunula na neverejných poskytovateľov, ktorý túto službu poskytujú lacnejšie ako mestské časti.

Marek Fedoročko (Košický klub) kritizoval ceny sociálnych pohrebov, ktoré sú v iných mestách nižšie. Podľa riaditeľa magistrátu ceny za tieto služby v Košiciach vychádzajú z výsledkov verejnej súťaže, do ktorej sa zapojila len jedna spoločnosť. Poslanec Igor Petrovčik navrhol zníženie finančného príspevku pre Psychosociálne centrum a namiesto neho pre organizácie, ktoré zabezpečujú poskytovanie viacerých sociálnych služieb v zariadení na Bosákovej ulici a v Bernátovciach.

Na prípravu výstavby nájomných bytov na Jesenského je určených 150 000 eur

Návrh rozpočtu počíta aj so 150 000 eur na prípravu výstavby nájomných bytov na Jesenského ulici. Poslancov zaujímalo, koľkými bytmi v súčasnosti pre účely sociálneho alebo nájomného bývania disponuje mesto.

Za uplynulé štyri roky sa na účely nájomného bývania zrekonštruovalo 37 hybridných bytov. Ide o jeden alebo viac bytov v bytovke so zmiešaným vlastníctvom, ktorú celú nevlastní len mesto, ale aj iní vlastníci bytov.

Ďalšie byty mesto postupne pripravuje na rekonštrukciu. Na tento rok je spracovaný projekt na rekonštrukciu ďalších 10 bytov plus ďalšie štyri na projekt Housing first. Náklady na nevyužívané byty dosahujú 195 000 eur ročne. Ladislav Lörinc (Košický klub) sa prihováral za to, aby si časť z nevyužívaných hybridných bytov mohla na vlastné náklady zrekonštruovať Arcidiecézna charita alebo nezisková organizácia Oáza – nádeje pre nový život, ktorá prevádzkuje zariadenie v Bernátovciach. Ich klienti by potom byty mohli dočasne využívať.

Obyvatelia z Popradskej 72 chcú zachovať vrátnikov, stálo by to 100 000 eur

Dominik Karafa (NOVA) prezentoval finančnej komisii petíciu občanov z bytoviek na Popradskej ulici 72, ktorí žiadajú, aby tam aj naďalej zostala v prevádzke vrátnica. Tá je od nového roka kvôli úsporám zrušená, minimálne ročné náklady na jej opätovné zriadenie a mzdy strážnikov odhadol riaditeľ BPMK Peter Miklovič na 100 000 eur. V tejto súvislosti navrhol Petrovčik, aby v rámci šetrenia túto činnosť vykonávali príslušníci Mestskej polície.

Jej náčelník Slavomír Pavelčák na to neskôr reagoval, že takýto postup nie je možný a navyše by to nebolo ani ekonomické. Mestskí policajti majú podľa jeho slov dbať na dodržiavanie bezpečnosti v teréne a nie zabezpečovať úlohy SBS-iek. Finančná komisia napokon zobrala na vedomie túto petíciu a po zosumarizovaní všetkých návrhov bude rokovať aj o návrhu na zapracovanie sumy vo výške 100 000 eur do pripravovaného rozpočtu.

Poslanci sa včera na podnet Michala Krcha (STAN) vrátili aj k možnostiam zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu, ktorej sa prvýkrát venovali pred týždňom. Ako sa vyjadrila Marta Kažimírová, možnosťou navýšenia príjmov bolo napr. razantnejšie zvýšenie poplatku za odpad. Takéto riešenie koncom minulého roka poslanci odmietli, čo pre rozpočet mesta znamená potrebu nájsť 4,3 milióna eur na dofinancovanie rozdielu medzi vybratými poplatkami od obyvateľov a firiem a nákladmi na odpad.

Obmedzenie výroby v U.S. Steele môže znížiť príjmy rozpočtu o pol milióna

Problémom podľa nej môžu byť aj nižšie príjmy z poplatok za uloženie odpadu, ktorý bude kvôli nižšej produkcii košického U.S. Steele minimálne o pol milióna eur nižší než plánovaných 3,5 milióna eur.

Počas diskusie si Lucia Ilaščíková (STAN) vyžiadala kompletný zoznam majetku mesta. Na možnosť zvýšenie príjmov predajom nevyužiteľného mestského majetku reagoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop slovami, že s výnimkou Mestských lesov nevlastní mesto žiaden lukratívny majetok.

Čop odmietol predaj Mestských lesov, pretože prinášajú do mestského rozpočtu dividendy, ktoré majú v tomto roku dosiahnuť 800 000 eur. Podporil ho v tom aj poslanec Dominik Karafa, podľa ktorého nie je vhodné, aby sa schodok riešil rozpredávaním majetku.

Tibor Bačinský (PS) vidí možnosť zvýšenia príjmov v lepšom výbere parkovného a vydávaní rezidentských kariet, vďaka čomu budú môcť viacerí obyvatelia uvažovať o možnosti prihlásenia sa na trvalý pobyt v meste. Podľa primátora sa na najbližšie mestské zastupiteľstvo pripravuje novela VZN o parkovaní, ktorá sa okrem iného bude zaoberať aj touto problematikou.

(DT)

Foto: MMK

Odporúčame

TOP články