Mesto chystá zmeny v parkovaní

Mesto chystá zmeny v parkovaní

Jedným z hlavných bodov najbližšieho mestského zastupiteľstva (14. marca) bude zásadná zmena parkovania v meste. Poslanci budú rokovať o návrhu úplne nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré má nahradiť doteraz platnú normu.

O návrhu sme sa rozprávali so Stanislavom Takáčom z právneho a legislatívneheo referátu Magistrátu mesta Košice.

Prečo mesto potrebuje nové VZN o parkovaní?

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v septembri 2022 schválilo aktualizáciu dokumentu Stratégia dopravy a dopravných stavieb v meste Košice. Mesto pri rozširovaní rezidentského systému plánuje postupovať v súlade s týmto strategickým dokumentom, z čoho vyplýva potreba prijatia nového VZN o parkovaní, ktoré vymedzí podmienky regulovaného parkovania aj pre ďalšie lokality. Zároveň s neustále sa zvyšujúcim nárastom obyvateľov využívajúcich individuálnu prepravu je potrebné v rámci regulácie primárne zohľadňovať záujmy rezidentov. Ostatní užívatelia, bez príslušnosti k danej lokalite, budú cenovo prísne regulovaní, čím sa predpokladá uvoľnenie v súčasnosti obsadených parkovacích stojísk a nárastu disponibilnej kapacity parkovacích a odstavných stojísk.

V čom podstatnom sa líši návrh nového VZN od súčasného?

Prvou výraznou zmenou je zmena podmienok pre vydanie rezidentskej parkovacej karty – táto karta bude vydávaná výlučne osobám s trvalým pobytom v byte nachádzajúcom sa v príslušnej lokalite. Ostatní obyvatelia budú pri dlhodobom parkovaní spadať do kategórie abonent (s vyššou cenovou a lokalitnou reguláciou), teda dôjde k výraznej preferencií obyvateľov s trvalým pobytom.

Ďalšou z výrazných navrhovaných zmien je zavedenie tzv. bonusovej karty pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta, ktorí si budú môcť uplatniť zníženie základnej sadzby parkovacieho lístka mimo svojej lokality až o 40 % a tiež budú môcť parkovať na postupne pribúdajúcich vyznačených parkovacích miestach v mieste svojho bydliska.

Akým spôsobom chce radnica regulovať dopravu najmä v neustále preplnenej centrálnej mestskej zóne?

Mesto Košice v súčasnosti reguluje statickú dopravu v centrálnej mestskej zóne prostredníctvom už schváleného VZN č. 157; návrh nového VZN túto reguláciu rozšíri a sprecizuje. Sprísnenie regulácie (spojené so zvýšením ceny resp. rozšírením doby spoplatnenia) je však zároveň spojené s nemalými úľavami pre vodičov s trvalým pobytom v meste Košice, ktorí používajú vozidlo na súkromné účely. Celkovým cieľom je však minimalizovať dlhodobé parkovanie v centre mesta.

Ako chce motivovať motoristov, aby platili za parkovanie?

Mesto Košice plánuje zabezpečiť najmodernejšie spôsoby úhrady jednorazového parkovného prostredníctvom viacerých prevádzkovateľov mobilných aplikácií a zároveň kúpou/obnovou parkovacích automatov, ktoré sú oproti súčasne osadeným, prispôsobené pre pohodlné bezkontaktné platby. Z toho dôvodu sa navrhuje, aby cena parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom aplikácií bola minimálne o 10 % lacnejšia ako bežná cena. 

Keď mestské zastupiteľstvo VZN schváli, kedy by malo nadobudnúť účinnosť?

Naším cieľom je, aby nové VZN bolo účinné od 1. októbra 2023.

Mikuláš Jesenský

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články