Mesto chce riešiť problematiku bezdomovectva a nelegálnych osád

Bez solidarity bezdomovectvo nevyriešime

Mesto Košice chce riešiť otázku bezdomovectva pokračovaním projektu Housing first, vybudovaním nového zariadenia pre ľudí bez domova na Bosákovej ulici a osvetou. Uviedla to viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová. Koncepciou postupného ukončovania bezdomovectva a riešeniami nelegálnych osídlení na území Košíc do roku 2030 sa má zaoberať aj mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom júnovom zasadnutí.
      

V Košiciach je podľa vedenia mesta okolo 2500 ľudí bez domova – vrátane ľudí žijúcich v nevyhovujúcom a neistom bývaní, z toho zhruba polovica žije v nelegálnych osadách. V meste ich evidujú 13, v blízkom okolí ďalších 14. Uvedená koncepcia vychádza práve z nových poznatkov, pričom jej súčasťou je aj zhodnotenie miery nebezpečenstva ľudí žijúcich v týchto lokalitách. Najväčšia sa javí v osade Pri bitúnku. „Je tam železničná trať. Prechádzanie a chaotické správanie sa pri rýchlo idúcich vlakoch vnímame ako veľký faktor rizika pre život a zdravie týchto ľudí,“ spresnila.
      Čo sa týka projektu Housing first, rozšíriť by ho chceli o ďalších deväť bytov. Podľa nej sa doterajšia realizácia projektu osvedčila. Mesto sa zaoberá aj Charitným domom sv. Alžbety. Toto kombinované zariadenie útulku a nocľahárne Arcidiecéznej charity Košice (ACHK) na Bosákovej ulici dlhodobo nevyhovuje požiadavkám. Nový charitný dom mal vzniknúť na Jarmočnej ulici. Proti jeho umiestneniu vznikla aj petícia s viac ako 6000 podpismi. MsZ napokon v roku 2019 prenájom pozemkov ACHK na jeho výstavbu neschválilo. „Plánujeme vystavať nové moderné zariadenie, niečo, čo sme plánovali na Jarmočnej, ale vtedy nám to nevyšlo. Aj v spolupráci s Útvarom hlavného architekta a odbornými inštitúciami sa snažíme pohnúť tieto veci. Momentálne beží architektonická súťaž na toto územie,“ uviedla Gurbáľová s tým, že súčasné nevyhovujúce zariadenie pre ľudí by zbúrali.
      Za najdôležitejšie považuje šírenie osvety. Samotní obyvatelia Košíc podľa jej slov cítia potrebu riešiť problém s ľuďmi bez domova. „Ale keď prídeme s praktickým riešením, narážame na nevôľu a neochotu obyvateľov prijať týchto ľudí a takéto zariadenie do svojej mestskej časti. Chceme robiť informatívnu kampaň o tom, že ak pomôžeme týmto rodinám, pomáhame celej spoločnosti – aj sebe,“ dodala.
      Podľa nej je tiež potrebná koncepcia zameraná na uvedenú problematiku tiež na národnej i krajskej úrovni. Koncepciou mesta sa majú mestskí poslanci zaoberať na MsZ, ktoré je naplánované na 16. júna.

Zdroj: TASR

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články