Mesto chce čistejší vzduch pre Košičanov, U. S. Steelu pomôže s dekarbonizáciou pecí a znižovaním emisií CO2

Mesto chce čistejší vzduch pre Košičanov, U. S. Steelu pomôže s dekarbonizáciou pecí a znižovaním emisií CO2

Prezident košického U. S. Steele James E. Bruno a primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísali dnes Memorandum o porozumení o plánovanej podpore dekarbonizačných projektov. Obe strany v ňom deklarovali spoločné úsilie pri napĺňaní dekarbonizačných a modernizačných cieľov.

S ohľadom na to, že U. S. Steel je významný zamestnávateľ, sa Útvar hlavného architekta mesta Košice podľa svojho šéfa Petra Kroppa konštruktívne postaví k týmto zámerom pri získaní príslušných povolení alebo zmien územného plánu tak, aby tieto ciele dosiahli čo najskôr. 

Šéf U. S. Steelu ďakuje primátorovi a vláde za podporu

Prezident hutníckej fabriky pri podpise memoranda uviedol, že pred sebou majú v tejto oblasti dlhú a intenzívnu cestu. V súčasnosti intenzívne komunikujú nielen s mestom, ale aj slovenskou vládou a ďalšími inštitúciami, od ktorých sa im dostáva veľkej podpory.

„Chcem poďakovať pánovi primátorovi a aj mestu Košice za podporu, ktorej sa nám tu dostávalo za uplynulých 20 rokov. Ďakujem aj za podporu v týchto veciach, ktoré chceme riešiť spolu. V EÚ nás čakajú viaceré výzvy a míľniky v otázkach globálneho otepľovania alebo dekarbonizácie. Aby sa nám táto transformácia podarila, je dôležité mať podporu slovenskej vlády, našich zamestnancov, ale aj miestnych inštitúcií vrátane mesta. Zostavený plán pomôže nielen dekarbonizácii, ale aj modernizácii fabriky. Takisto to pomôže aj Slovensku, aby dosiahlo ciele v tejto oblasti, ktoré v rámci EÚ musí splniť. My potrebujeme ešte získať niektoré súhlasy z európskych inštitúcií. Čo sa týka financií, tie zatiaľ od EÚ na stole nie sú, ale som v tejto oblasti optimistom,“ skonštatoval James Bruno. 

Doplnil, že dôležitou podmienkou pre uskutočnenie dekarbonizácie je ekonomická životaschopnosť výroby. Realizáciou plánovaných dekarbonizačných projektov by sa zabezpečilo výrazné zníženie emisií CO2, ako aj naplnenie cieľov Slovenskej republiky v oblasti prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

Emisie COby mohli znížiť až o 6,3 milióna ton

EÚ sa zaviazala znížiť svoje emisie CO2 do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Na Slovensku väčšinu emisií produkuje priemysel, a preto bude na splnenie tohto cieľa potrebná spolupráca medzi vládou a priemyslom. Ak by boli všetky projekty úspešné, dokázal by U. S. Steel znížiť emisie CO2 o 6,3 milióna ton použitím najmodernejších technológií. Vďaka týmto projektom by Slovensko splnilo viac ako 55 percent svojho dekarbonizačného cieľa.

U. S. Steel Košice chápe dôležitosť dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy a cieľov Zelenej dohody a z tohto dôvodu vyhodnocuje a pripravuje dekarbonizačné projekty, za predpokladu, že bude oprávnená uchádzať sa a dostane štátnu pomoc na realizáciu dekarbonizačných projektov.

Vízia nízkoemisnej výroby ocele si bude podľa spoločnosti vyžadovať značné investície, výskum, vývoj technológií a úsilie v projektoch dekarbonizácie a modernizácie. Memorandum podpísané s mestom Košice vytvára potrebný rámec na úrovni miestnej samosprávy tak, aby vzniklo vynikajúce pracovné prospešné pre všetkých. Slovensko týmto splní svoje ciele, čo v nasledujúcich desaťročiach bude prínosom pre životné prostredie, obyvateľov miest, zamestnancov a akcionárov.

Primátor víta, že železiarne môžu výrazne zlepšiť životné prostredie v meste

Podľa košického primátora vníma mesto U. S. Steel ako svojho dôležitého partnera, s ktorým nadštandardne spolupracuje. Týmto memorandom chcú spoločne ohlásiť viacero cieľov, ktoré sú prospešné pre oboch partnerov.

„Už dlhodobo deklarujeme, že sa chceme stať Európskym hlavným zeleným mestom a preto sme sa prihlásili k rôznym misiám. Ak ich chceme naplniť, je dôležité podporovať USSK v ich úsilí a plniť ciele pri zlepšovaní životného prostredia na 100 percent. Budeme maximálne spolupracovať pri zmenách územného plánu a zrýchľovať procesy v rôznych odborných procesoch, ktoré súvisia s tým, aby sme v ten správny okamih mohli spolu predstúpiť pred vládu a povedať, že sme pripravení navzájom sa podporiť. S každom investíciou sa zároveň zvyšuje záruka toho, že táto spoločnosť bude ešte dlho pôsobiť v našom meste,“ vyhlásil primátor.  

Slovensko má záujem podporiť dekarbonizáciu priemyslu a prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku s cieľom naplniť vlastné ambície vyplývajúce z rôznych medzinárodných dohôd. Po schválení projektov bude nasledovať séria nielen technických, ale aj administratívnych prác, kde každý ďalší krok bude podmienený efektívnym výkonom predchádzajúcich. U. S. Steel dodáva, že s podobnými riešeniami v súčasnosti prichádzajú aj iné krajiny EÚ, preto svoje projekty musia riadiť čo najlepšie, aby uspeli v tvrdej konkurencii. 

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články