Magistrát je vďaka eurofondom zelenší

Magistrát je vďaka eurofondom zelenší

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci projektu Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy – zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia za 1 389 307 eur s DPH, z toho 550 000 eur pokryli eurofondy, dokončila košická spoločnosť Box Park v decembri 2023.

Súčasťou projektu bola rekonštrukcia striech na niektorých častiach budovy magistrátu, vrátane zateplenia, na ktorých sa zároveň vytvorili vegetačné strechy. Zelené strechy na celkovej ploche takmer 1700 m2 zlepšia mikroklímu a zvýšia biodiverzitu prostredia, zachytia dažďovú vodu a znížia aj náklady na energie. So stavebnými prácami sa začalo v novembri 2022, zelené strechy boli hotové vlani v lete.

Revitalizácia sa dotkla aj hlavného schodiska, na ktorom sa vytvorilo 235 m2 zelenej plochy so vzrastlými drevinami, trávami a trvalkami. Osadením lavičiek sa vytvoril priestor na sedenie a oddych. Na priečelí budovy je ďalší zelený prvok – stena z popínavých rastlín.

Novú podobu dostala aj nevyužívaná plocha pred magistrátom, kde na ploche 620 m2 pribudla dažďová záhrada. Jej úlohou je odvádzať a zadržiavať dažďovú vody z priľahlých spevnených plôch, čo bude mať priaznivý vplyv na využitie vodných zdrojov v čase sucha a zvlhčovanie a ochladzovanie vzduchu počas leta. Dažďová voda sa bude zadržiavať v retenčných nádržiach a využije sa na automatické zavlažovanie zelene.

Správcom nových zelených plôch bude mestský podnik Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá zabezpečovala aj sadové úpravy v rámci schodiska a dažďovej záhrady.

ℹ️ Pre detailnejšie informácie čítajte tlačovú správu mesta: https://www.kosice.sk/…/strechy-a-okolie-magistratu-su…

Odporúčame

TOP články