Literárne Košice hľadajú mladé talenty už 28 rokov

 Pre seniorov je určená literárna súťaž Strieborným perom

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje 28. ročník literárnej súťaže pre mladých autorov Literárne Košice. Súťaž sa každoročne venuje hľadaniu talentov medzi žiakmi 5. – 9. ročníka základných škôl a študentmi 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Témy na tento rok pre poéziu a prózu odporučila literárna vedkyňa a členka hodnotiacej poroty Markéta Andričíková:


– Môj detektívny zápisník,
– Najkrajšia rozprávka môjho detstva,
– Kam sa podela moja slušná výchova?

Všetky súťažné práce dostane odborná porota, ktorá ich vyhodnotí a udelí ceny pre každú kategóriu i tému.
Výsledky budú vyhlásené v rámci osláv Dňa mesta Košice 11. mája 2023 v pobočke LitPark na Kukučínovej. Víťazné práce zároveň knižnica vydá v zborníku Literárne Košice.

Práce môžu mladí autori posielať knižnici do 10. marca 2023. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Knižnice pre mládež mesta Košice.

foto: KMMK

Členmi poroty budú:
Markéta Andričíková, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Marián Andričík, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ján Gavura, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Peter Karpinský, Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

(KMMK, CŠ)

Foto (ilustr.): Unsplash

Odporúčame

TOP články