U. S. Steel Košice vykázal vlani nižší zisk, problémom sú ceny energií i nízky dopyt

V oceliarňach U. S. Steel odstavili druhú z troch vysokých pecí

Oceliarne U. S. Steel Košice spolu s dcérskymi spoločnosťami za minulý rok zaznamenali zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 444 miliónov USD (405,9 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 531 miliónov USD (485,5 milióna eur). O bilancii informovala americká korporácia U. S. Steel, na svojom webe ju zverejnila košická hutnícka spoločnosť.


        Za 4. štvrťrok 2022 U. S. Steel Košice vykázal stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 68 miliónov USD (62,2 milióna eur). Výrobné kapacity boli využité v tomto období na 47 %, celoročný priemer predstavoval využitie kapacít na 77 %. Investičné výdavky vlani dosiahli 90 miliónov USD (82,3 milióna eur).
        Celkovo americká korporácia U. S. Steel za minulý rok hlási plnenie strategických záväzkov, solídny 4. štvrťrok a výsledky v roku 2022 ako druhé najlepšie v histórii s čistým ziskom vo výške 2,52 miliardy USD (2,3 miliardy eur).
        V košických oceliarňach boli koncom minulého roka odstavené dve z celkového počtu troch vysokých pecí. Podnik poukazoval na vysoké ceny energií, nízky dopyt na trhu a prudký nárast importov ocele. V priebehu januára v oceliarňach obnovili prevádzku oboch odstavených pecí. „Môžem potvrdiť, že sú v chode všetky tri vysoké pece. Situácia je však pre vysoké ceny surovín a energií stále málo predvídateľná, aby sme vedeli povedať, ako to bude s vyťažením výrobných kapacít o niekoľko mesiacov,“ uviedol hovorca oceliarní Ján Bača. Za pozitívnu správu v tomto smere označil schválenie schémy štátnej pomoci Európskou komisiou pre veľkých odberateľov energií. „To by pomohlo lepšie plánovať náklady. Je to šanca pre Slovensko udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v EÚ,“ dodal.

Zdroj: TASR

Foto: U.S. Steel

Odporúčame

TOP články