Krásna zažíva búrlivý rozvoj

Krásna zažíva búrlivý rozvoj

Mestská časť Krásna zaznamenala v posledných rokoch mohutný rozvoj – pribudli obytné zóny Na hore, Záhumnie, Pri jazere, Pri mlyne, celkovo sa od roku 2008 vybudovalo alebo zrekonštruovalo okolo 1000 rodinných domov, od roku 2019 vzrástol počet obyvateľov o viac ako 10 percent na 6100. Je ale Krásna pripravená na takýto búrlivý rast? – opýtali sme sa starostu Petra Tomka.

Rozvoj Krásnej je nepopierateľný. Čo sa týka inžinierských sietí, tie sú aktuálne na maximálnej kapacite.
Snažíme sa v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o postupné rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete. K nárastu obyvateľov nebol adekvátne prispôsobený rozvoj cestnej infraštruktúry, dôsledkom sú permanentné dopravné zápchy v našej mestskej časti.

Dopravnú situáciu v Krásnej by mala čiastočne riešiť rekonštrukcia a rozšírenie Slaneckej cesty a výstavba komunikácie Šaca – Košické Olšany. Čo od týchto dvoch veľkých investičných akcií očakávate?

Komunikácia Šaca – Košické Olšany pomôže výraznejšie Košiciam hlavne odľahčením mosta VSS. Pre nás je ale kľúčová výstavba obchvatu Košíc okolo Krásnej. Tento úsek je zahrnutý a plánovaný v integrovanom regionálnom operačnom programe IROP 2014-2020, zatiaľ však nie je ani len projektovo pripravený. Vítame rozšírenie Slaneckej cesty, ale súčasne s ňou mala prebiehať aj rekonštrukcia Ukrajinskej ulice, ktorá je spojnicou Košíc a obcí v okolí a na juhovýchodnom Zemplíne. V súčasnosti autá prichádzajúce od Hutky sa vyhýbajú kolóne, ktorá sa v špičke začína už na vstupe do Krásnej. Vozidlá využívajú bočné uličky v našej mestskej časti, miestne komunikácie však nie sú na takúto záťaž dimenzované, znížila sa aj bezpečnosť v obytných zónach.

Ukrajinská ulica je najfrekventovanejšou cestou v Krásnej a zároveň aj jednou z priorít po vašom nástupe do funkcie starostu pred tromi rokmi…

Ukrajinská ostáva mojou prioritou naďalej. Od svojho nástupu apelujem na jej rekonštrukciu. Keďže táto ulica patrí mestu, mestská časť má zviazané ruky a mesto na jej opravu nemalo vyčlenené žiadne prostriedky. Po troch rokoch sme v rokovaniach s mestom Košice dosiahli, že v rámci mestského rozpočtu sa majú vyčleniť prostriedky na projektovú dokumentáciu na jej rekonštrukciu, čo je základný predpoklad verejného obstarávania.

Ktoré projekty sa vám podarilo od začiatku volebného obdobia realizovať?

Kritickým miestom pre chodcov bola lokalita Vyšný dvor, kde sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať cestu a vybudovať nový chodník, chodníkom sme prepojili širšie centrum Krásnej od Minskej ulice až po poštu, kompletne sme zrekonštruovali Námestie sv. Cyrila a Metoda, vybudovali sme prvý kruhový objazd v Krásnej, začali sme aj rekonštrukciu verejného osvetlenia, dokončili sme projekt Komunitný park.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom?

Spolupráca s mestom je zložitá. Uvedomujem si, že mesto musí prioritne riešiť problémy veľkých mestských častí a že potreby 6000 obyvateľov nie sú na prvom mieste. A chápem, že riadiť mesto s obmedzeným rozpočtom je náročné. My sa ale nevzdávame. Mestskou časťou realizované projekty suplovali chýbajúce investície mesta do rozvoja infraštruktúry. Mestská časť ich realizovala napriek tomu, že mesto Košice na nich finančne neprispelo.

(MJ)

Odporúčame

TOP články